Westfront Vesting Holland
Western front Fortress Holland

Notes
1. Composition: West- en Noordfront Vesting Holland, p.1-2 and Hoofdkwartier Vesting Holland, Sectie I, No.154ZG (H.K, 23 April 1940). Onderwerp: wijziging bezettingsstaten (Nationaal Archief 3.09.30 - Inv.No.11)
2. Stafkwartier van het Westfront (Nationaal Archief 3.09.29 - Inv.No.80)
3. Stafkwartier van het Westfront (Nationaal Archief 3.09.29 - Inv.No.80)
4. Vesting Holland, p.171
5. Composition: West- en Noordfront Vesting Holland, p.3
6. Vesting Holland - Bezettingsstaat. ‘s Gravenhage, 21 februari 1938 (Nationaal Archief 3.09.28 - Inv.No.40)
7. Vesting Holland - Bezettingsstaat. ‘s Gravenhage, 21 februari 1938 (Nationaal Archief 3.09.28 - Inv.No.40)
8. Organic strength according to: Chef van den Generalen Staf No.5466 Geheim ('s Gravenhage, 24 december 1938). Onderwerp: uitbreiding BO-UV (Nationaal Archief 2.13.70 - Inv.No.1261); Oorlogsorganisatiën, p.100
9. Composition: West- en Noordfront Vesting Holland, p.5
10. Vesting Holland - Bezettingsstaat. ‘s Gravenhage, 21 februari 1938 (Nationaal Archief 3.09.28 - Inv.No.40)
11. Vesting Holland - Bezettingsstaat. ‘s Gravenhage, 21 februari 1938 (Nationaal Archief 3.09.28 - Inv.No.40)
12. Organic strength according to: Chef van den Generalen Staf No.5466 Geheim ('s Gravenhage, 24 december 1938). Onderwerp: uitbreiding BO-UV (Nationaal Archief 2.13.70 - Inv.No.1261); Oorlogsorganisatiën, p.100
13. Inspecteur der artillerie, Nr.333G (‘s Gravenhage, 23 februari 1939). Onderwerp: bediening van kanonkazematten (Nationaal Archief 3.09.20 - Inv.No.55)
14. West- en Noordfront Vesting Holland, p.6
15. Personnel and gun strengh: von Münching, Schepen, p.101
16. Ships assigned: Bosscher, Koninklijke Marine, p.397; personnel and MG strength: Von Münching, Schepen, p.113
17. Ships assigned: Bosscher, Koninklijke Marine, p.397-398; personnel and MG strength: Von Münching, Schepen, p.111
18. Personnel and gun strength mijnenvegers: Mark, Schepen, p.106 and 109; same for boeienschepen: von Münching, Schepen, p.99-100
19. Ringoir, Artillerie, p.109
20. Commandant Vesting Holland. Instructie voor den Commandant van het detachement kustartillerie IJmuiden, tevens artillerie-commandant in de positie IJmuiden (Nationaal Archief 3.09.29 - Inv.No.58)
21. Oorlogsorganisatiën, p.161
22. Oorlogsorganisatiën, p.162
23. Oorlogsorganisatiën, p.161
24. Oorlogsorganisatiën, p.163
25. Personnel strength: Regiment Genietroepen - Commandant No.26/G (Utrecht, 27 maart 1939). Onderwerp: organisatie zoeklichtafdeelingen Vesting Holland, Stelling den Helder en Zeeland (Nationaal Archief 3.09.20 - Inv.No.56); number and type of searchlights: Regiment Genietroepen Commandant No.1032G / 446G SD (Utrecht, 26 mei 1936). Onderwerp: Hergroepering Zln.tl (Nationaal Archief 2.13.70 - Inv.No.1340); Departement van Defensie, Geheim Litt. A127 (‘s Gravenhage, 7 augustus 1936). Onderwerp: hergroepering van kustzoeklichten in de Vesting Holland (Nationaal Archief 2.13.70 - Inv.No.1340); Regiment Genietroepen Commandant No. 612G / 300G SD (Utrecht, 24 maart 1937). Onderwerp: Indeeling van zoeklichtmaterieel (Nationaal Archief 2.13.70 - Inv.No.1340); Departement van Defensie, Geheim Litt. U106 ('s Gravenhage, 26 mei 1937). Onderwerp: indeeling van zoeklichtmaterieel c.a. (Nationaal Archief 2.13.70 - Inv.No.1340).
26. Oorlogsorganisatiën, p.96-97 and Algemeen Hoofdkwartier, Afd. Landmacht, Sectie Ie, No.10194A (AHK, 12 december 1939). Onderwerp: organieke uitbreiding van de regimentsstaven der infanterie met een auto (Nationaal Archief 2.13.70 - Inv.No.1226)
27. Oorlogsorganisatiën, p.98-100
28. Armament: Diverse opgaven van voorhanden artilleriematerieel - Onderdeel 42 Reg.Inf. IIIe Bat 1e cie (Nationaal Archief 3.09.29 - Inv.No.58); Personnel strength: Oorlogsorganisatiën, p.100; Inspecteur der Infanterie Nr. 5556G/560 Personeel (‘s Gravenhage, 11 october 1939). Onderwerp: organieke versterking van de pag. compagnieën en de infanteriesectiën (Nationaal Archief 2.13.65 - Inv.No.68)
29. Armament: Diverse opgaven van voorhanden artilleriematerieel - Onderdeel 42ste Reg. Inf. IIIe Bat. Mitr.Cie (Nationaal Archief 3.09.29 - Inv.No.58); personnel strength: Oorlogsorganisatiën, p.100-101.
30. Samenstelling van een grensbataljon (Nationaal Archief 2.13.70 - Inv.No.1224); Commandant van het Veldleger, nr.1734G (‘s Gravenhage, 30 juni 1939). Onderwerp: wijziging dienstplichtwet (Nationaal Archief 2.13.65 - Inv.No.76)
31. Samenstelling van een grensbataljon (Nationaal Archief 2.13.70 - Inv.No.1224) and Opperbevelhebber van Land- en Zeemacht, Afd. Landmacht, sectie Ie, No.3798A (AHK, 3 april 1940). Onderwerp: oorlogsorganisatie pantserafweergeschut. (Nationaal Archief 2.13.70 - Inv.No.1226)
32. Minus two platoons
33. Minus two platoons
34. West- en Noordfront Vesting Holland, p.20
35. Mobilisatiebescheiden Vesting Holland bestemd voor C-Groep Leiden. Inlichtingen en gegevens voor den commandant groep Leiden (Nationaal Archief 3.09.29 - Inv.No.80)
36. Mobilisatiebescheiden Vesting Holland bestemd voor C-Groep Leiden. Inlichtingen en gegevens voor den commandant groep Leiden (Nationaal Archief 3.09.29 - Inv.No.80)
37. Organic strength according to: Chef van den Generalen Staf No.5466 Geheim ('s Gravenhage, 24 december 1938). Onderwerp: uitbreiding BO-UV (Nationaal Archief 2.13.70 - Inv.No.1261); Oorlogsorganisatiën, p.100
38. Opsomer: De verdediging van het vliegveld Ockenburg, p.6
39. West- en Noordfront Vesting Holland, p.20
40. Vesting Holland - Bezettingsstaat. ‘s Gravenhage, 21 februari 1938 (Nationaal Archief 3.09.28 - Inv.No.40)
41. Vesting Holland - Bezettingsstaat. ‘s Gravenhage, 21 februari 1938 (Nationaal Archief 3.09.28 - Inv.No.40)
42. Samenstelling van een grensbataljon (Nationaal Archief 2.13.70 - Inv.No.1224); Commandant van het Veldleger, nr.1734G (‘s Gravenhage, 30 juni 1939). Onderwerp: wijziging dienstplichtwet (Nationaal Archief 2.13.65 - Inv.No.76)
43. Samenstelling van een grensbataljon (Nationaal Archief 2.13.70 - Inv.No.1224) and Opperbevelhebber van Land- en Zeemacht, Afd. Landmacht, sectie Ie, No.3798A (AHK, 3 april 1940). Onderwerp: oorlogsorganisatie pantserafweergeschut. (Nationaal Archief 2.13.70 - Inv.No.1226)
44. Algemeene instructie voor den Commandant van het Versperringsdetachement Scheveningen (zinkschepenversperring), toegevoegd aan het Grensbataljon Grenadiers (Nationaal Archief 2.13.45 - Inv.No.3214); Technische instructie voor den commandant van het Versperringsdetachement “Scheveningen” (zinkschepenversperring), toegevoegd aan het Grensbataljon Grenadiers (Nationaal Archief 2.13.45 - Inv.No.3215)
45. Organic strength according to: Chef van den Generalen Staf No.5466 Geheim ('s Gravenhage, 24 december 1938). Onderwerp: uitbreiding BO-UV (Nationaal Archief 2.13.70 - Inv.No.1261); Oorlogsorganisatiën, p.100
46. Allocation to Groep 's Gravenhage: Opsomer, A.T.C, 'De verdediging van het vliegveld 'Ockenburg' door de 22e Depot Compagnie Bewakingstroepen, op 10 mei 1940'. Militaire Spectator, 114e jaar, nr.1 (october 1945), p.13-23; personnel and gun strength: De strijd om en in de Vesting Holland, p.30
47. Personnel strength: Regiment Genietroepen - Commandant No.26/G (Utrecht, 27 maart 1939). Onderwerp: organisatie zoeklichtafdeelingen Vesting Holland, Stelling den Helder en Zeeland (Nationaal Archief 3.09.20 - Inv.No.56)
48. West- en Noordfront Vesting Holland, p.38-40
49. Ships assigned: Bosscher, Koninklijke Marine, p.397; personnel and gun strength: von Münching, Schepen, p.113
50. Ships assigned: Bosscher, Koninklijke Marine, p.398; personnel and gun strength: von Münching, Schepen, p.111
51. Ships assigned: West- en Noordfront Vesting Holland, p.38; personnel and gun strength mijnenvegers: von Münching, Schepen, p.86-88; same for boeienschepen: von Münching, Schepen, p.99-100
52. Armament: von Münching, Schepen, p.141
53. West- en Noordfront Vesting Holland, p.38
54. West- en Noordfront Vesting Holland, p.38; the battery was manned by personnel of the Detachement Marinetroepen (West- en Noordfront Vesting Holland, p.41)
55. West- en Noordfront Vesting Holland, p.38; the battery was manned by personnel of the Detachement Marinetroepen (West- en Noordfront Vesting Holland, p.41)
56. Positie-commandant Hoek van Holland No.4/165 (Hoek van Holland, 29 october 1939). Onderwerp: personeels-zaken (Nationaal Archief 2.12.12.01 - Inv.No.59); the battery was manned by personnel of the Detachement Marinetroepen.
57. Composition: West- en Noordfront Vesting Holland, p.38; armament: West- en Noordfront Vesting Holland, p.40; personnel strength: Oorlogsorganisatiën, p.96-101
58. Oorlogsorganisatiën, p.96-97 and Algemeen Hoofdkwartier, Afd. Landmacht, Sectie Ie, No.10194A (AHK, 12 december 1939). Onderwerp: organieke uitbreiding van de regimentsstaven der infanterie met een auto (Nationaal Archief 2.13.70 - Inv.No.1226)
59. Oorlogsorganisatiën, p.100; Inspecteur der Infanterie Nr. 5556G/560 Personeel (‘s Gravenhage, 11 october 1939). Onderwerp: organieke versterking van de pag. compagnieën en de infanteriesectiën (Nationaal Archief 2.13.65 - Inv.No.68)
60. Armament: Diverse opgaven van voorhanden artillerie-materieel. Pos. H. v. Holland - 15e Res. Grenscompagnie (Nationaal Archief 3.09.29 - Inv.No.78). Personnel strength (organic strength): according to: Chef van den Generalen Staf No.5466 Geheim ('s Gravenhage, 24 december 1938). Onderwerp: uitbreiding BO-UV (Nationaal Archief 2.13.70 - Inv.No.1261); Oorlogsorganisatiën, p.100
61. Ringoir, Artillerie, p.110
62. Instructie voor den commandant van het detachement kustartillerie Hoek van Holland, tevens artillerie-commandant in de Positie Hoek van Holland (Nationaal Archief 3.09.29 - Inv.No.78)
63. Number of guns: West- en Noordfront Vesting Holland, p.40; personnel strength: Instructie voor den commandant van de koepel A van 24 l.30 op het verdedigingswerk; Instructie voor den commandant van de koepel B van 24 l.30 op het verdedigingswerk; Instructie voor den commandant van de koepel van 15 l.30 op het verdedigingswerk (koepel C) (Nationaal Archief 3.09.29 - Inv.No.78)
64. Oorlogsorganisatiën, p.162
65. Instructie voor den commandant van de Bt.VI (3x 7 l40 Noord van het verdedigingswerk) (Nationaal Archief 3.09.29 - Inv.No.78)
66. Oorlogsorganisatiën, p.161
67. The organization of these batteries differed from the one specified by Oorlogsorganisatiën. Commandant Vesting Holland Artillerie-Commando No.40A (Hoofdkwartier, 2 October 1939). Onderwerp: aanvulling uit de depotcompagnieën Kust-Artillerie (Nationaal Archief 2.13.70 - Inv.No.1237); Algemeen Hoofdkwartier, Afd. Landmacht, Sectie Ie, No.7800A (AHK, 17 October 1939). Onderwerp: Aanvulling uit de depot-compagnieën kustartillerie (Nationaal Archief 2.13.70 - Inv.No.1237).
68. Personnel strength: Regiment Genietroepen - Commandant No.26/G (Utrecht, 27 maart 1939). Onderwerp: organisatie zoeklichtafdeelingen Vesting Holland, Stelling den Helder en Zeeland (Nationaal Archief 3.09.20 - Inv.No.56); number and type of searchlights: West- en Noordfront Vesting Holland, p.40
69. Vesting Holland - Bezettingsstaat. ‘s Gravenhage, 21 februari 1938 (Nationaal Archief 3.09.30 - Inv.No.11)