Vesting Holland
Fortress Holland

The Vesting Holland was responsible for the defense of the Western part of the Netherlands. The Vesting Holland had been divided into three fronts: the Eastern front, the Western front and the Southern front. The Southern front had no HQ of it's own, so the groups of this front (Groep Spui and Groep Kil) were under direct command of the Vesting Holland. The 1e Regiment Huzaren Motorrijder had been attached from the Light Division. This outfit was equipped with BMW motorcycles of the types R12 and R6124.

Links to the front and group OOBs
- Oostfront Vesting Holland
- Westfront Vesting Holland
- Groep Spui - Vesting Holland
- Groep Kil - Vesting Holland

Notes
1. Organization: Hoofdkwartier Vesting Holland, Sectie I, No.154ZG (HK, 23 April 1940). Onderwerp: wijziging bezettingsstaten (Nationaal Archief 3.09.30 - Inv.No.11).
2. Vesting Holland - Bezettingsstaat. 's Gravenhage, 21 februari 1938 (Nationaal Archief 3.09.30 - Inv.No.11).
3. Vesting Holland - Bezettingsstaat. 's Gravenhage, 21 februari 1938 (Nationaal Archief 3.09.30 - Inv.No.11).
4. Regiment Genietroepen - Commandant No.26/G (Utrecht, 27 maart 1939). Onderwerp: organisatie zoeklichtafdeelingen Vesting Holland, Stelling den Helder en Zeeland (Nationaal Archief 3.09.20 - Inv.No.56).
5. Ships assigned: Bosscher, Koninklijke Marine dl.1, p.398 and Von Münching, Schepen, p.55; personnel and gun strength: Von Münching, Schepen, p.55 and p.65. Number of hMG: Directeur voor het materieel der Landmacht No.13553G ('s Gravenhage, 13 december 1939). Onderwerp: Mitr. M.18 No.1 met uitrusting (Nationaal Archief 3.09.30 - Inv.No.8).
6. Subordinate to Commander Vesting Holland: De strijd om en in de Vesting Holland, p.3. Composition: De strijd om en in de Vesting Holland, p.6.
7. Vesting Holland - Bezettingsstaat. 's Gravenhage, 21 februari 1938 (Nationaal Archief 3.09.28 - Inv.No.40).
8. Subordinate to Commander Vesting Holland: De strijd om en in de Vesting Holland, p.3.
9. De strijd om Rotterdam, p.234.
10. De strijd om Rotterdam, p.6.
11. Subordinate to Commander Vesting Holland: De strijd om en in de Vesting Holland, p.3.
12. Detached from Light Division. Compostion: Bartels, Cavalerie Dl.1, p.202.
13. Supplement, p.17.
14. The Supplement of March 1939 authorizes 164 men for a motorcycle squadron. However, in October 1939 the order was given to increase the strength of each platoon with 12 men (each squadron had 3 platoons, which resulted in 36 extra men per squadron). Hence, each squadron had an organic strength of 200 men. The order to increase the strength is stated in: Departement van Defense L.309 ('s Gravenhage, 7 October 1939). Onderwerp: oorlogsorganisatie lichte troepen (Nationaal Archief 2.13.54 - Inv.No.201).
15. Supplement, p.17.
16. Number of AT-guns: Bartels, Cavalerie Dl.1, p.203; personnel strength: Supplement, p.17.(AT-squadron minus the ATR-platoon).
17. Number of mortars: Bartels, Cavalerie Dl.1, p.159; personnel strength: Bijlage bij schrijven van Algemeen Hoofdkwartier, Afdeeling Landmacht Sectie Ie no.7965A Geheim dd. 12 October 1939. Samenstelling van een sectie mortieren van 8, ingedeeld bij een RHM (RH) (Nationaal Archief 2.13.54 - Inv.No.206).
18. Attachment of these companies: Inspecteur der politietroepen, No.386 Litt M/23 Geh. ('s Gravenhage, 8 mei 1940). Onderwerp: telex-bericht (Nationaal Archief 2.13.92 - Inv.No.2). Organization: Opperbevelhebber van Land- en Zeemacht, Afd. Landmacht, Sectie Ie No.1188A (AHK, 7 maart 1940). Onderwerp: oorlogsorganisatie (Nationaal Archief 2.13.70 - Inv.No.1226). Oorlogsorganisatiën, p.90.
19. Attachment of the verkeersbrigade: Inspecteur der politietroepen, No.386 Litt M/23 Geh. ('s Gravenhage, 8 mei 1940). Onderwerp: telex-bericht (Nationaal Archief 2.13.92 - Inv.No.2). Personnel strength: Telegram olz ahk afd. landmacht sectie rom.1 b no.45b (Nationaal Archief 2.13.92 - Inv.No.2).
20. Vesting Holland. Aanwijzingen voor het gebruik van het personeel en het materieel der koninklijke marine. Bijlage 14: aanwijzingen betreffende de mobilisatie van de marinekazerne te Amsterdam (mobilisatie-regeling marine-kazerne Amsterdam) (Nationaal Archief 3.09.30 - Inv.No.11).
21. West- en Noordfront Vesting Holland, p.78.
22. Personnel strength: De strijd om Rotterdam, p.237; number and type of MG: Bosscher, Koninklijke Marine dl.1, p.231 and 520.
23. De strijd om Rotterdam, p.237.
24. Waarnemend inspecteur der Cavalerie en Wielrijders Nr.100G ('s Gravenhage, 25 januari 1940). Onderwerp: gegevens omtrent verdeeling der benoodigde motorrijwielen en soorten zijspan combinaties bij de oorlogsonderdelen der wielrijders en der cavalerie (Nationaal Archief 2.13.54 - Inv.No.237).