Territoriaal Bevelhebber Zuid-Limburg
Territorial Commander Zuid-Limburg

The TBZL commanded the troops in the Southern part of the province of Limburg. The main elements were 37 Regiment Infanterie, 13 Grensbataljon and six Reserve Grenscompagnieën Zuid-Limburg. Three of these companies had been combined in the 37 Grensbataljon with a small battalion staff. Seven 47 mm anti-tank guns were present, of which five originally belonged to 13 GB and two others (the ones attached to II-37 RI) had been sent from one of the infantry depots. 13 Grensbataljon also had a platoon of four Solothurn 20 mm anti-tank rifles.

Notes
1. Organization: De Krijgsverrichtingen in Zuid-Limburg Mei 1940, p.1
2. Oorlogsorganisatiën, p.143 and p.166
3. Armament: De Krijgsverrichtingen in Zuid-Limburg Mei 1940, p.82; personnel: Oorlogsorganisatiën, p.96-101
4. Oorlogsorganisatiën, p.96-97 and Algemeen Hoofdkwartier, Afd. Landmacht, Sectie Ie, No.10194A (AHK, 12 december 1939). Onderwerp: organieke uitbreiding van de regimentsstaven der infanterie met een auto (Nationaal Archief 2.13.70 - Inv.No.1226)
5. A platoon had been detached to 6 Reserve Grenscompagnie Zuid-Limburg. Personnel: Oorlogsorganisatiën, p.98
6. Oorlogsorganisatiën, p.100; Inspecteur der Infanterie Nr. 5556G/560 Personeel ('s Gravenhage, 11 october 1939). Onderwerp: organieke versterking van de pag. compagnieën en de infanteriesectiën (Nationaal Archief 2.13.65 - Inv.No.68)
7. Attachment of AT-platoon: De Krijgsverrichtingen in Zuid-Limburg Mei 1940, p.82; Inspecteur der Infanterie, Afd. Opleiding en oefeningen, No.139G ('s Gravenhage, 28 maart 1940). Onderwerp: Te formeeren pag. eenheden voor geval van nood (Nationaal Archief 2.13.65 - Inv.No.82)
8. Oorlogsorganisatiën, p.100; Inspecteur der Infanterie Nr. 5556G/560 Personeel ('s Gravenhage, 11 october 1939). Onderwerp: organieke versterking van de pag. compagnieën en de infanteriesectiën (Nationaal Archief 2.13.65 - Inv.No.68)
9. 7 hMG had been detached to 6 Reserve Grens Compagnie (Brongers, Een dag oorlog in Zuid-Limburg, p.126)
10. Supplement, p.36 and Opperbevelhebber van Land- en Zeemacht, Afd. Landmacht, sectie Ie, No.3798A (AHK, 3 april 1940). Onderwerp: oorlogsorganisatie pantserafweergeschut. (Nationaal Archief 2.13.70 - Inv.No.1226)
11. Attachment of AT-platoon: Territoriale-Bevelhebber in Zuid-Limburg, Sectie I,2, Nr.501G (Stafkwartier, 11 maart 1940). Onderwerp: oorlogsorganisatie pantserafweergeschut (Nationaal Archief 2.13.70 - Inv.No.1226)
12. Oorlogsorganisatiën, p.100; Inspecteur der Infanterie Nr. 5556G/560 Personeel ('s Gravenhage, 11 october 1939). Onderwerp: organieke versterking van de pag. compagnieën en de infanteriesectiën (Nationaal Archief 2.13.65 - Inv.No.68)
13. Samenstelling van een grensbataljon (Nationaal Archief 2.13.70 - Inv.No.1224) and Opperbevelhebber van Land- en Zeemacht, Afd. Landmacht, sectie Ie, No.3798A (AHK, 3 april 1940). Onderwerp: oorlogsorganisatie pantserafweergeschut. (Nationaal Archief 2.13.70 - Inv.No.1226)
14. Armament: De Krijgsverrichtingen in Zuid-Limburg Mei 1940, p.82; personnel: Samenstelling van een grensbataljon (Nationaal Archief 2.13.70 - Inv.No.1224)
15. Samenstelling van een grensbataljon (Nationaal Archief 2.13.70 - Inv.No.1224) and Opperbevelhebber van Lannd- en Zeemacht, Afd. Landmacht, sectie Ie, No.3798A (AHK, 3 april 1940). Onderwerp: oorlogsorganisatie pantserafweergeschut. (Nationaal Archief 2.13.70 - Inv.No.1226) with extra men for the third gun.
16. Territoriale bevelhebber in Zuid-Limburg, No.1220G (Stafkwartier, 3 October 1939). Onderwerp: Organisatie RGC-ZL (Nationaal Archief 2.13.52 - Inv.No.148)
17. Algemeen Hoofdkwartier, Afd. Landmacht, Sectie Ie, No.10175A ('s Gravenhage, 20 september 1939). Onderwerp: Indeeling geweren tp. (Nationaal Archief 2.13.70 - Inv.No.1225)
18. Organization: Brongers, Een dag oorlog, p.126; Armament: De Krijgsverrichtingen in Zuid-Limburg Mei 1940, p.82.
19. Algemeen Hoofdkwartier, Afd. Landmacht, Sectie Ib, No.8690 Geheim (AHK, 2 november 1939). Onderwerp: vorming staf 37 GB (Nationaal Archief 2.13.65 - Inv.No.74)
20. The battalion consisted of three out of the six Reserve Grens Compagnieën Zuid-Limburg. Personnel strength: Territoriale bevelhebber in Zuid-Limburg, No.1220G (Stafkwartier, 3 October 1939). Onderwerp: Organisatie RGC-ZL (Nationaal Archief 2.13.52 - Inv.No.148)
21. Armament: De Krijgsverrichtingen in Zuid-Limburg Mei 1940, p.82; personnel strength: Territoriale bevelhebber in Zuid-Limburg, No.1220G (Stafkwartier, 3 October 1939). Onderwerp: Organisatie RGC-ZL (Nationaal Archief 2.13.52 - Inv.No.148)
22. Oorlogsorganisatiën, p.101
23. Oorlogsorganisatiën, p.101
24. Oorlogsorganisatiën, p.98
25. Armament: Molenaar, Luchtverdediging dl.2, p.744 and p.1018-1019; personnel strength: p.1002
26. Armament: Molenaar, Luchtverdediging dl.2, p.745; personnel strength: p.1002
27. Korps Pontonniers en Torpedisten Compagnie Torpedisten Detachement Maastricht (Maastricht, 23 Augustus 1939). Onderwerp: aanvulling personeel (Nationaal Archief 2.13.58 - Inv.No.24)
28. Ontwerp voorloopige samenstelling van de Grenscompagnie Pioniers Zuid-Limburg (Nationaal Archief 2.13.70 - Inv.No.1263)
29. Mobilisatie-instructie voor den Commandant van het Grensdetachement Politietroepen (Nationaal Archief 2.13.92 - Inv.No.9