Territoriaal Bevelhebber Friesland
Territorial Commander Friesland

Notes
1. Composition: De territoriale verdediging van de Noordelijke Provinciën, p.4-5
2. Oorlogsorganisatiën, p.143 and 166
3. Oorlogsorganisatiën, p.96-97 and Algemeen Hoofdkwartier, Afd. Landmacht, Sectie Ie,
No.10194A (AHK, 12 december 1939). Onderwerp: organieke uitbreiding van de
regimentsstaven der infanterie met een auto (Nationaal Archief 2.13.70 - Inv.No.1226)
4. Oorlogsorganisatiën, p.98-100
5. Armament: De territoriale verdediging van de Noordelijke Provinciën, p.71; personnel
stength: Oorlogsorganisatiën, p.100; Inspecteur der Infanterie Nr. 5556G/560 Personeel (‘s
Gravenhage, 11 october 1939). Onderwerp: organieke versterking van de pag. compagnieën
en de infanteriesectiën (Nationaal Archief 2.13.65 - Inv.No.68)
6. Armament: De territoriale verdediging van de Noordelijke Provinciën, p.71; personnel
stength: Oorlogsorganisatiën, p.100-101
7. Armament: De territoriale verdediging van de Noordelijke Provinciën, p.71; personnel
stength: Oorlogsorganisatiën, p.98
8. One piece detached to 1 GB; armament: De territoriale verdediging van de Noordelijke
Provinciën
, p.71; personnel stength: Oorlogsorganisatiën, p.98
9. Samenstelling van een grensbataljon (Nationaal Archief 2.13.70 - Inv.No.1224)
10. Armament: De territoriale verdediging van de Noordelijke Provinciën, p.71; personnel
strength: Samenstelling van een grensbataljon (Nationaal Archief 2.13.70 - Inv.No.1224)
11. Armament: De territoriale verdediging van de Noordelijke Provinciën, p.71; personnel
strength: Samenstelling van een grensbataljon (Nationaal Archief 2.13.70 - Inv.No.1224)
12. Samenstelling van een grensbataljon (Nationaal Archief 2.13.70 - Inv.No.1224) and Opperbevelhebber
van Land- en Zeemacht, Afd. Landmacht, sectie Ie, No.3798A (AHK, 3 april 1940).
Onderwerp: oorlogsorganisatie pantserafweergeschut. (Nationaal Arhchief 2.13.70 - Inv.No.1226)
13. Opperbevelhebber van Land- en Zeemacht, Afd. Landmacht, Sectie Ie, No.2143A Geheim
(AHK, 23 februari 1940). Onderwerp: reorganisatie strategische detachementen (Nationaal Archief 2.13.65
- Inv.No.109); Oorlogsorganisatiën, p.100
14. Minus two platoons. Armament: De territoriale verdediging van de Noordelijke
Provincën
, p.71; personnel strength: Oorlogsorganisatiën, p.100; Inspecteur der Infanterie Nr.
5556G/560 Personeel (‘s Gravenhage, 11 october 1939). Onderwerp: organieke versterking
van de pag. compagnieën en de infanteriesectiën (Nationaal Archief 2.13.65 - Inv.No.68)
15. Armament: De territoriale verdediging van de Noordelijke Provinciën, p.71; personnel
strength: Oorlogsorganisatiën, p.98
16. Minus a platoon. Armament: De territoriale verdediging van de Noordelijke Provinciën,
p.71; personnel strength: Oorlogsorganisatiën, p.98
17. Armament: De territoriale verdediging van de Noordelijke Provinciën, p.71; personnel
strength: Supplement, p.36 and Opperbevelhebber van Land- en Zeemacht, Afd. Landmacht,
sectie Ie, No.3798A (AHK, 3 april 1940). Onderwerp: oorlogsorganisatie
pantserafweergeschut. (Nationaal Archief 2.13.70 - Inv.No.1226)
18. Oorlogsorganisatiën, p.98-100
19. Armament: De territoriale verdediging van de Noordelijke Provinciën, p.71; personnel
strength: Oorlogsorganisatiën, p.100; Inspecteur der Infanterie Nr. 5556G/560 Personeel (‘s
Gravenhage, 11 october 1939). Onderwerp: organieke versterking van de pag. compagnieën
en de infanteriesectiën (Nationaal Archief 2.13.65 - Inv.No.68)
20. Armament: De territoriale verdediging van de Noordelijke Provinciën, p.71; personnel
strength: Oorlogsorganisatiën, p.100; Inspecteur der Infanterie Nr. 5556G/560 Personeel (‘s
Gravenhage, 11 october 1939). Onderwerp: organieke versterking van de pag. compagnieën
en de infanteriesectiën (Nationaal Archief 2.13.65 - Inv.No.68)
21. Armament: De territoriale verdediging van de Noordelijke Provinciën, p.71; personnel
strength: Oorlogsorganisatiën, p.100-101
22. Armament: De territoriale verdediging van de Noordelijke Provinciën, p.71; personnel
strength: Samenstelling van een grensbataljon (Nationaal Archief 2.13.70 - Inv.No.1224)
23. Armament: De territoriale verdediging van de Noordelijke Provinciën, p.71; personnel
strength: Samenstelling van een grensbataljon (Nationaal Archief 2.13.70 - Inv.No.1224)
24. Samenstelling van een grensbataljon (Nationaal Archief 2.13.70 - Inv.No.1224) and Opperbevelhebber
van Land- en Zeemacht, Afd. Landmacht, sectie Ie, No.3798A (AHK, 3 april 1940).
Onderwerp: oorlogsorganisatie pantserafweergeschut. (Nationaal Archief 2.13.70 - Inv.No.1226)
25. Armament: De territoriale verdediging van de Noordelijke Provinciën, p.71; personnel
strength: Samenstelling van een grensbataljon (Nationaal Archief 2.13.70 - Inv.No.1224)
26. Armament: De territoriale verdediging van de Noordelijke Provinciën, p.71; personnel
strength: Oorlogsorganisatiën, p.98
27. Armament: De territoriale verdediging van de Noordelijke Provinciën, p.71; personnel
strength: Oorlogsorganisatiën, p.98
28. Supplement, p.39-40
29. Guard telephone office at Emmen; Armament: De territoriale verdediging van de
Noordelijke Provinciën
, p.71
30. Oorlogsorganisatiën, p.96-97 and Algemeen Hoofdkwartier, Afd. Landmacht, Sectie Ie,
No.10194A (AHK, 12 december 1939). Onderwerp: organieke uitbreiding van de
regimentsstaven der infanterie met een auto (Nationaal Archief 2.13.70 - Inv.No.1226)
31. Samenstelling van een grensbataljon (Nationaal Archief 2.13.70 - Inv.No.1224)
32. Armament: De territoriale verdediging van de Noordelijke Provinciën, p.71; personnel
strength: Samenstelling van een grensbataljon (Nationaal Archief 2.13.70 - Inv.No.1224)
33. Minus a platoon. Armament: De territoriale verdediging van de Noordelijke Provinciën,
p.71; personnel strength: Samenstelling van een grensbataljon (Nationaal Archief 2.13.70 - Inv.No.1224)
34. Armament: De territoriale verdediging van de Noordelijke Provinciën, p.71; personnel
strength: Samenstelling van een grensbataljon (Nationaal Archief 2.13.70 - Inv.No.1224)
35. Samenstelling van een grensbataljon (Nationaal Archief 2.13.70 - Inv.No.1224) and Opperbevelhebber
van Land- en Zeemacht, Afd. Landmacht, sectie Ie, No.3798A (AHK, 3 april 1940).
Onderwerp: oorlogsorganisatie pantserafweergeschut. (Nationaal Archief 2.13.70 - Inv.No.1226)
36. Armament: De territoriale verdediging van de Noordelijke Provinciën, p.71; personnel
strength: Oorlogsorganisatiën, p.100; Inspecteur der Infanterie Nr. 5556G/560 Personeel (‘s
Gravenhage, 11 october 1939). Onderwerp: organieke versterking van de pag. compagnieën
en de infanteriesectiën (Nationaal Archief 2.13.65 - Inv.No.68)
37. Minus a platoon; armament: De territoriale verdediging van de Noordelijke Provinciën,
p.71; personnel strength: Oorlogsorganisatiën, p.100-101
38. Armament: De territoriale verdediging van de Noordelijke Provinciën, p.71; personnel
strength: Oorlogsorganisatiën, p.98
39. Armament: De territoriale verdediging van de Noordelijke Provinciën, p.71; personnel
strength: Oorlogsorganisatiën, p.98
40. Supplement, p.39-40
41. Oorlogsorganisatiën, p.98-100
42. Armament: De territoriale verdediging van de Noordelijke Provinciën, p.71; personnel
strength: Oorlogsorganisatiën, p.100; Inspecteur der Infanterie Nr. 5556G/560 Personeel (‘s
Gravenhage, 11 october 1939). Onderwerp: organieke versterking van de pag. compagnieën
en de infanteriesectiën (Nationaal Archief 2.13.65 - Inv.No.68)
43. Armament: De territoriale verdediging van de Noordelijke Provinciën, p.71; personnel
strength: Oorlogsorganisatiën, p.101
44. Armament: De territoriale verdediging van de Noordelijke Provinciën, p.71; personnel
strength: Opperbevelhebber van Land- en Zeemacht, Afd. Landmacht, Sectie Ie, No.2143A
Geheim (AHK, 23 februari 1940). Onderwerp: reorganisatie strategische detachementen (Nationaal Archief
2.13.65 - Inv.No.109); Oorlogsorganisatiën, p.100
45. Armament: De territoriale verdediging van de Noordelijke Provinciën, p.71; personnel
strength: Oorlogsorganisatiën, p.98
46. Armament: De territoriale verdediging van de Noordelijke Provinciën, p.71; personnel
strength: Oorlogsorganisatiën, p.101
47. Armament: De territoriale verdediging van de Noordelijke Provinciën, p.71; personnel
strength: gegevens omtrent grenswachtdetachementen, kustwachtdetachementen en het
detachement voor den bewakingsdienst op het Bijlandsch kanaal (Nationaal Archief 2.13.70 - Inv.No.1323)
48. Armament: De territoriale verdediging van de Noordelijke Provinciën, p.71; personnel
strength: Samenstelling van een grensbataljon (Nationaal Archief 2.13.70 - Inv.No.1224)
49. Armament: De territoriale verdediging van de Noordelijke Provinciën, p.71; personnel
strength: Oorlogsorganisatiën, p.100; Inspecteur der Infanterie Nr. 5556G/560 Personeel (‘s
Gravenhage, 11 october 1939). Onderwerp: organieke versterking van de pag. compagnieën
en de infanteriesectiën (Nationaal Archief 2.13.65 - Inv.No.68)
50. Minus a group; Armament: De territoriale verdediging van de Noordelijke Provinciën,
p.71; personnel strength: Oorlogsorganisatiën, p.100; Inspecteur der Infanterie Nr.
5556G/560 Personeel (‘s Gravenhage, 11 october 1939). Onderwerp: organieke versterking
van de pag. compagnieën en de infanteriesectiën (Nationaal Archief 2.13.65 - Inv.No.68)
51. De territoriale verdediging van de Noordelijke Provinciën, p.5
52. Algemeene instructie Zinkschepenversperring No 15 Delfzijl (Nationaal Archief 2.13.45 - Inv.No.3214)
53. De territoriale verdediging van de Noordelijke Provinciën, p.5
54. Armament: De territoriale verdediging van de Noordelijke Provinciën, p.71; the battery
came from IV Depot Bereden Artillerie.
55. 1 DCBT is 5th company of 1 Depot Battalion. Armament: De territoriale verdediging van de Noordelijke Provinciën, p.71
56. De territoriale verdediging van de Noordelijke Provinciën, p.5
57. Armament: De territoriale verdediging van de Noordelijke Provinciën, p.71; personnel
strength: Oorlogsorganisatiën, p.100; Inspecteur der Infanterie Nr. 5556G/560 Personeel (‘s
Gravenhage, 11 october 1939). Onderwerp: organieke versterking van de pag. compagnieën
en de infanteriesectiën (Nationaal Archief 2.13.65 - Inv.No.68)
58. Minus one MG; armament: De territoriale verdediging van de Noordelijke Provinciën,
p.71; personnel strength: Oorlogsorganisatiën, p.101
59. Minus 2nd, 3rd platoon and demolition party at Delfzijl. Supplement, p.39-40
60. Armament: De territoriale verdediging van de Noordelijke Provinciën, p.71; personnel
strength: gegevens omtrent grenswachtdetachementen, kustwachtdetachementen en het
detachement voor den bewakingsdienst op het Bijlandsch kanaal (Nationaal Archief 2.13.70 -
Inv.No.1323); Algemeen Hoofdkwartier, Afdeeling Landmacht, Sectie Ie, No.11515A (AHK,
29 december 1939). Onderwerp: Versterking kustwachtdetachement Harlingen (Nationaal Archief 2.13.70
- Inv.No.1226); Inspecteur der Infanterie, Afd. Personeel, Nr.3450A (‘s Gravenhage, 2 april
1940). Onderwerp: kokspersoneel (Nationaal Archief 2.13.70 - Inv.No.1226)
61. Algemeene instructie Zinkschepenversperring No 16 “Harlingen” (Nationaal Archief 2.13.45 -
Inv.No.3214); Technische instructie zinkschepenversperring No 16 “Harlingen” (Nationaal Archief 2.13.70
- Inv.No.1263)
62. Algemeene instructie Zinkschepenversperring No 17 “Stavoren” (Nationaal Archief 2.13.45 -
Inv.No.3214)
63. Algemeene instructie Zinkschepenversperring No 18 “Lemmer” (Nationaal Archief 2.13.45 -
Inv.No.3214)
64. Guards Eelde airfield; armament: De territoriale verdediging van de Noordelijke
Provinciën
, p.71
65. Guards Leeuwarden airfield; armament: De territoriale verdediging van de Noordelijke
Provinciën
, p.71
66. Guard telephone office at Franeker; armament: De territoriale verdediging van de
Noordelijke Provinciën
, p.71
67. Guard telephone office at Sneek; armament: De territoriale verdediging van de
Noordelijke Provinciën
, p.71