Groep Spui - Vesting Holland
Group Spui - Fortress Holland

Notes
1. Composition: Zuidfront Vesting Holland, p.5-6.
2. Is the former HQ Zuidfront. Vesting Holland - Bezettingsstaat. 's Gravenhage, 21 februari 1938 (Nationaal Archief 3.09.30 - Inv.No.11).
3. Consists of the former Verbindingsafdeeling Zuidfront and Verbindingsafdeeling Groep Hellevoetsluis according to Commandant Groep Spui Vesting Holland Sectie I-vbdd. No.G14 (St.K, 15 April 1940). Onderwerp: C-vbd.A. Groep Spui (Nationaal Archief 3.09.30 - Inv.No.8). Organization of these afdeelingen: Vesting Holland - Bezettingsstaat. 's Gravenhage, 21 februari 1938 (Nationaal Archief 3.09.30 - Inv.No.11).
4. Is the former staff of Groep Hellevoetsluis (Zuidfront Vesting Holland, p.5). Personnel strength: Vesting Holland - Bezettingsstaat. 's Gravenhage, 21 februari 1938 (Nationaal Archief 3.09.28 - Inv.No.40).
5. OorlogsorganisatiŽn, p.98-100.
6. Groep Hellevoetsluis: gegevens van de Groep Hellevoetsluis, omtrent onderdeelen (Nationaal Archief 3.09.30 - Inv.No.11).
7. Armament: Zuidfront Vesting Holland, p.4; personnel strength: OorlogsorganisatiŽn, p.100; Inspecteur der Infanterie Nr. 5556G/560 Personeel ('s Gravenhage, 11 october 1939). Onderwerp: organieke versterking van de pag. compagnieŽn en de infanteriesectiŽn (Nationaal Archief 2.13.65 - Inv.No.68).
8. Armament: Zuidfront Vesting Holland, p.4; personnel strength: Opperbevelhebber van Land- en Zeemacht, Afd. Landmacht, Sectie Ie No.1188A (AHK, 7 maart 1940). Onderwerp: oorlogsorganisatie (Nationaal Archief 2.13.70 - Inv.No.1226) and OorlogsorganisatiŽn, p.102.
9. Vesting Holland Groep Hellevoetsluis. Instructie voor den commandant van het Det.K.A. Hellevoetsluis (Nationaal Archief 3.09.30 - Inv.No.11).
10. Armament: Zuidfront Vesting Holland, p.2; personnel strength: OorlogsorganisatiŽn, p.163.
11. Personnel strength: Groep Hellevoetsluis: gegevens van de Groep Hellevoetsluis omtrent onderdeelen (Nationaal Archief 3.09.30 - Inv.No.11); number and type of searchlights: Commandant Vesting Holland Sectie I No.48 Zeer Geheim ('s Gravenhage, 21 mei 1937). Onderwerp: zoeklichten (Nationaal Archief 2.13.70 - Inv.No.1340).
12. Machine guns: Directeur voor het materieel der Landmacht No.13553G ('s Gravenhage, 13 december 1939). Onderwerp: Mitr. M.18 No.1 met uitrusting (Nationaal Archief 3.09.30 - Inv.No.8); Ships: Commandant Vaartuigendienst Haringvliet-West no.111 (Hellevoetsluis, 8 november 1939). Onderwerp: opgave vaartuigen (Nationaal Archief 3.09.30 - Inv.No.7).
13. At 12 April 1940 the RGB Balder also was part of CMM Hellevoetsluis (Zuidfront Vesting Holland, p.3). This ship was under repair at 10 May (Von MŁnching, Schepen, p.65). Gun and personnel strength for the ships: Von MŁnching, Schepen, p.106.
14. OorlogsorganisatiŽn, p.96-97 and Algemeen Hoofdkwartier, Afd. Landmacht, Sectie Ie, No.10194A (AHK, 12 december 1939). Onderwerp: organieke uitbreiding van de regimentsstaven der infanterie met een auto (Nationaal Archief 2.13.70 - Inv.No.1226).
15. Personnel strength: OorlogsorganisatiŽn, p.98-101; gun strength: Zuidfront Vesting Holland, p.4.
16. Personnel strength: OorlogsorganisatiŽn, p.100; Inspecteur der Infanterie Nr. 5556G/560 Personeel ('s Gravenhage, 11 october 1939). Onderwerp: organieke versterking van de pag. compagnieŽn en de infanteriesectiŽn (Nationaal Archief 2.13.65 - Inv.No.68).
17. Personnel strength: OorlogsorganisatiŽn, p.100; Inspecteur der Infanterie Nr. 5556G/560 Personeel ('s Gravenhage, 11 october 1939). Onderwerp: organieke versterking van de pag. compagnieŽn en de infanteriesectiŽn (Nationaal Archief 2.13.65 - Inv.No.68).
18. Armament: Zuidfront Vesting Holland, p.4; personnel strength: Opperbevelhebber van Land- en Zeemacht, Afd. Landmacht, Sectie Ie No.1188A (AHK, 7 maart 1940). Onderwerp: oorlogsorganisatie (Nationaal Archief 2.13.70 - Inv.No.1226) and OorlogsorganisatiŽn, p.102.
19. OorlogsorganisatiŽn, p.163.
20. Regiment Genietroepen - Commandant, No.26/G (Utrecht, 27 maart 1939). Onderwerp: Organisatie Zoeklichtafdeelingen Vesting Holland, Stelling Den Helder en Zeeland (Nationaal Archief 3.09.20 - Inv.No.56).
21. Minus two platoons.
22. Armament: Zuidfront Vesting Holland, p.4; personnel strength: OorlogsorganisatiŽn, p.100; Inspecteur der Infanterie Nr. 5556G/560 Personeel ('s Gravenhage, 11 october 1939). Onderwerp: organieke versterking van de pag. compagnieŽn en de infanteriesectiŽn (Nationaal Archief 2.13.65 - Inv.No.68).
23. Minus 3rd battalion; OorlogsorganisatiŽn, p.125-128.
24. OorlogsorganisatiŽn, p.125-128; Inspecteur der Artillerie, Nr.925G ('s Gravenhage, 30 mei 1939) (Nationaal Archief, 2.13.70 - Inv.No.1237).
25. Algemeen Hoofdkwartier Afd. Landmacht, Sectie Ie No.7795A (AHK, 4 november 1939). Onderwerp: samenstelling van een afdeeling van 15 l.24 (Nationaal Archief 2.13.70 - Inv.No.1237).
26. Supplement, p.50-51.
27. Machine guns: Directeur voor het materieel der Landmacht No.13553G ('s Gravenhage, 13 december 1939). Onderwerp: Mitr. M.18 No.1 met uitrusting (Nationaal Archief 3.09.30 - Inv.No.8); Ships: Vesting Holland mobilisatiebescheiden stuk No 9. Bestemd voor C. groep Merwede. Diensten te water. Augustus 1932 (Nationaal Archief 3.09.28 - Inv.No.40).
28. Personnel strength and armament: Algemeene instructie voor den commandant van het Versperringsdetachement Hellegaten (Nationaal Archief 2.13.45 - Inv.No.3214); number and type of ships: Commandant 2e en 3e Zinkschepenversperring Vg.H. Opgave bedoeld als in afschrift schrijven Commandant Vesting Holland dd. 27 maart 1940 Sectie IX No.297 (Nationaal Archief 3.09.30 - Inv.No.297).