Sources

Books and articles
- Albeda, J. and F.L. Kroesen: Nederlands geschut sinds 1677. (Militair Memoriaal No.4). Bussum: Van Holkema & Warendorf, 1978.
- Algemeen overzicht van de strijd om en in de Vesting Holland (zonder het Oostront) en de strijd tegen de luchtlandingtroepen rondom 's Gravenhage mei 1940. (De strijd op Nederlands grondgebied tijdens de Wereldoorlog II, Hoofddeel III, Deel 4). 's Gravenhage: Staatsdrukkerij- en Uitgeverijbedrijf, 1954.
- Bartels, J.A.C, Vier eeuwen Nederlandse cavalerie, deel 1. Amsterdam: De Bataafsche Leeuw, 1987.
- Beknopt overzicht van de krijgsverrichtingen der Koninklijke Landmacht 10-19 mei 1940. Leiden: A.W. Sijthoff's uitgeversmaatschappij N.V, 1947.
- Bosscher, Ph.M, De Koninklijke Marine in de Tweede Wereldoorlog, deel 1. Franeker: Uitgeverij T. Wever BV, 1984.
- Brongers, E.H, De Nederlandse Cavalerie in de meidagen van 1940. Stichting Museum Nederlandse Cavalerie.
- Brongers, E.H, Een dag oorlog in Zuid-Limburg. 2e druk. Baarn: Hollandia, 1983.
- Brongers, E.H, De slag om de Grebbeberg. Zaltbommel: Europese Bibliotheek, 1990.
- Calmeyer, M.R.H, 'Het gevecht aan de Noord'. Militaire Spectator, april 1941, p.130-133.
- De krijgsverrichtingen in Zuid-Limburg Mei 1940. (De strijd op Nederlands grondgebied tijdens de Wereldoorlog II, Hoofddeel III, Deel 2, Onderdeel A). 's Gravenhage: Staatsdrukkerij- en Uitgeversbedrijf, 1952.
- De krijgsverrichtingen op het Zuidfront van de Vesting Holland (Bevat tevens de gevechtshandelingen van de lichte divisie), Mei 1940. (De strijd op Nederlands grondgebied tijdens de Wereldoorlog II, Hoofddeel III, Deel 4, onderdeel B). 's Gravenhage: Staatsdrukkerij- en Uitgeversbedrijf, 1963.
- De krijgsverrichtingen ten Oosten van de IJssel en in de IJssellinie, mei 1940. 's Gravenhage: Staatsdrukkerij- en Uitgeverijbedrijf, 1952.
- De operatiën van het veldleger en het oostfront van de Vesting Holland mei 1940. (De strijd op Nederlands grondgebied tijdens de Wereldoorlog II, Hoofddeel III, Deel 3). 's Gravenhage: Staatsdrukkerij- en Uitgeverijbedrijf, 1955.
- 'De reorganisatie van het wapen der cavalerie op 1 mei 1940'. Militaire Spectator, november 1941, p.434-436.
- De stelling van Den Helder mei 1940 (De strijd op Nederlands grondgebied tijdens de Wereldoorlog II, Hoofddeel III, Deel 5). 's Gravenhage: Staatsdrukkerij- en Uitgeverijbedrijf, 1960.
- De strijd in Zeeland, mei 1940 (De strijd op Nederlands grondgebied tijdens de Wereldoorlog II, Hoofddeel III, Deel 6). 's Gravenhage: Staatsdrukkerij- en Uitgeverijbedrijf, 1954.
- De strijd om Rotterdam mei 1940. (De strijd op Nederlands grondgebied tijdens de Wereldoorlog II, Hoofddeel III, deel 4, onderdeel C). 's Gravenhage: Staatsdrukkerij- en Uitgeverijbedrijf, 1952.
- De territoriale verdediging van de Noordelijke provinciën. (De strijd op Nederlands grondgebied tijdens de Wereldoorlog II, Hoofddeel III, Deel 2 onderdeel F). 's Gravenhage: Staatsdrukkerij- en Uitgeverijbedrijf, 1952.
- De verdediging van het Maas-Waalkanaal en de Over-Betuwe mei 1940. (De strijd op Nederlands grondgebied tijdens de Wereldoorlog II, Hoofddeel III, Deel 2 onderdeel C). 's Gravenhage: Staatsdrukkerij- en Uitgeverijbedrijf, 1952.
- De verdediging van Noord-Limburg en Noord-Brabant mei 1940. (De strijd op Nederlands grondgebied tijdens de Wereldoorlog II, Hoofddeel III, Deel 2 onderdeel B).
's Gravenhage: Staatsdrukkerij- en Uitgeverijbedrijf, 1953.
- Ham, Q.J, 'De verdedigingswerken aan het Kornwerderzand gedurende de oorlogsdagen'. Militaire Spectator, mei 1941, p.172-173.
- Inleiding en algemeen overzicht van de gevechtsdagen van 10-19 mei 1940. (De strijd op Nederlands grondgebied tijdens de Wereldoorlog II, Hoofddeel III, deel 1). 's Gravenhage: Staatsdrukkerij- en Uitgeverijbedrijf, 1957.
- Klingens, J, Het krijgsvolk van weleer: panorama van leger, luchtmacht en marine in mei 1940. Voorburg: Jordans, 1986.
- Klingens, J, Het paardenvolk in mei 1940: panorama van de veldartillerie. Amsterdam: De Bataafsche Leeuw, 1985.
- Klinkert, W, R.U.M.M. Otten, J.F. Plasmans, 75 jaar luchtdoelartillerie 1917-1992. 's Gravenhage: Sectie Militaire Geschiedenis, 1992.
- Middelhoff, A.J.M, 'De geschiedenis van het 1e Bataljon Marinetroepen'. Marineblad, 79e Jaargang (1969), nr.5, p.627-645.
- Molenaar, F.J, De luchtverdediging in de meidagen 1940, deel 1 (De geschiedenis van de Koninklijke Luchtmacht, Hoofddeel I, deel 1). 's Gravenhage: Staatsuitgeverij, 1970.
- Molenaar, F.J, De luchtverdediging in de meidagen 1940, deel 2 (De geschiedenis van de Koninklijke Luchtmacht, Hoofddeel I, deel 2). 's Gravenhage: Staatsuitgeverij, 1970.
- Münching, L.L. von, Schepen van de Koninklijke Marine in de Tweede Wereldoorlog. Alkmaar: De Alk BV, 1978.
- Opsomer, A.T.C, 'De verdediging van het vliegveld 'Ockenburg' door de 22e Depot Compagnie Bewakingstroepen, op 10 mei 1940'. Militaire Spectator, 114e jaar, nr.1 (october 1945), p.13-23.
- Ringoir, H, Afstammingen en voortzettingen der artillerie. 's Gravenhage: Sectie Krijgsgeschiedenis Koninklijke Landmacht, 1979.
- Samenstelling van de Koninklijke Landmacht op voet van oorlog. 's Gravenhage: Ministerie van Defensie, 1933 (quoted as 'oorlogsorganisatiën') and Eerste-Vijfde opgave van wijzigingen in het boekwerk 'oorlogsorganisatiën'. 's Gravenhage: Ministerie van Defensie, (Eerste - 1936, Tweede - 1936, Derde - 1937, Vierde - 1938, Vijfde - 1939).
- Samenstelling van de Koninklijke Landmacht op voet van vrede. 's Gravenhage: Algemeene Landsdrukkerij, 1939 (qouted as 'vredesorganisatiŽn).
- Schoenmaker, Wim and Thijs Postma: KLu vliegtuigen. De vliegtuigen van de Koninklijke Luchtmacht vanaf 1913. Alkmaar: De Alk.
- Schulten, C.M. and F.J.H.Th. Smits, Grenadiers en Jagers in Nederland. 1599, 1829, 1979. 's Gravenhage: Staatsuitgeverij, 1980.
- Supplement op het boekwerk 'oorlogsorganisatiën'. 's Gravenhage: Ministerie van Defensie, 1939.
- West- en Noordfront Vesting Holland mei 1940. (De strijd op Nederlands grondgebied tijdens de Wereldoorlog II, Hoofddeel III, Deel 4). 's Gravenhage: Staatsdrukkerij- en Uitgeverijbedrijf, 1961.
- Vries, G. de and B.J. Martens, Nederlandse Vuurwapens, deel 3: Marine, Mariniers en Marineluchtvaartdienst 1896-1942. Amsterdam: De Bataafsche Leeuw, 1997.
- Wilson, J.J.C.P, Vijf oorlogsdagen en hun twintigjarige voorgeschiedenis. Assen: Koninklijke van Gorcum & Comp. N.V, 1960.

Other documents
- Brief Mr. J. Deen (Rhenen, 5 maart 1992) at http://www.grebbeberg.nl/bibliotheek/index9_277_1.html.
- Kapitein C. Tonnet (C.Instructie Batterij 7-veld): INSTRUCTIE BATTERIJ 7V. Gevechtsberichten. at http://www.mei1940.nl/Verslagen/Kaptein_Tonnet_C.-IB-7-veld.htm.
- RAPPORT: 2de Luitenant der artillerie J.A.A. WYNEKES geboren 13 October 1918 bericht ingevolge dd. 19 Januari 1942 van Uwe Exellentie ontvangen opdracht zijn bevindingen in Nederland vanaf het uitbreken der oorlog. Sectie Militaire Geschiedenis, Doc.Nr. 511/21.
- Verklaring van vaandrig B.J. de With at www.grebbeberg.nl
- Verslag van kapitein N. Hogerland (2-11 G.B.) at www.grebbeberg.nl

Archives
- Chefs der Artillerie, 1814-1940. Nationaal Archief, nummer toegang 2.13.61.
- Chefs van het Wapen der Infanterie, 1813-1941. Nationaal Archief, nummer toegang 2.13.65.
- Commandant der Marine te Willemsoord, 1841-1943. Nationaal Archief, nummer toegang 2.12.12.01
- Commando Zeeland, Middelburg, 1933-1941. Zeeuws Archief, nummer toegang 266.
- Generale Staf (Algemeen Hoofdkwartier, 1914-1940. Nationaal Archief, nummer toegang 2.13.70.
- Genie-archieven, LM-nummers, 1814-1940. Nationaal Archief, nummer toegang 2.13.45.
- Hoofdkwartier Veldleger, 1907-1942: Commandant: Geheim Archief, (1900) 1907-1940 (1947). Nationaal Archief, nummer toegang 2.13.18.01.
- Inspecteur van de Cavalerie, 1919-1940; Commandant van de Cavaleriebrigade, 1918; Commandant van de Lichte Brigade c.q. de Lichte Divisie, 1924-1940. Nationaal Archief, nummer toegang 2.13.54.
- Inventaris Hoofdkwartier Vesting Holland. Nationaal Archief, nummer toegang 3.09.20.
- Inventaris van het Zuidfront van de Vesting Holland. Nationaal Archief, nummer toegang 3.09.30.
- Landmacht Infanterie: Diverse Onderdelen, 1814-1940. Nationaal Archief, nummer toegang 2.13.52.
- Ministerie van Defensie: IIe-IVe Divisie; IIe-IVe Legerkorps; Divisie B-D, 1872-1941. Nationaal Archief, nummer toegang 2.13.91.
- Ministerie van Defensie: Artillerie-Inrichtingen, 1813-1941 (1942-1972). Nationaal Archief, nummer toegang 2.13.86.
- Ministerie van Defensie: Commandant van het Korps Politietroepen, 1918-1941. Nationaal Archief, nummer toegang 2.13.92.
- Ministerie van Defensie: Militaire Luchtvaart en -verdediging, 1910-1940 (1944). Nationaal Archief, nummer toegang 2.13.85.
- Plaatsingslijst van het archief van het Oostfront van de vesting Holland. Nationaal Archief, nummer toegang 3.09.28.
- Vesting Holland: Westfront. Nationaal Archief, nummer toegang 3.09.29.