Oostfront Vesting Holland
Eastern front Fortress Holland

Notes
1. Composition: Veldleger en Oostfront Vesting Holland, p.4 and Hoofdkwartier Vesting Holland, Sectie I, No.154ZG (H.K, 23 April 1940). Onderwerp: wijziging bezettingsstaten (Nationaal Archief 3.09.30 - Inv.No.11)
2. Vesting Holland - Bezettingsstaat. ‘s Gravenhage, 21 februari 1938 (Nationaal archief 3.09.30 - Inv.No.11)
3. Vesting Holland - Bezettingsstaat. ‘s Gravenhage, 21 februari 1938 (Nationaal Archief 3.09.30 - Inv.No.11)
4. Vesting Holland - Bezettingsstaat. ‘s Gravenhage, 21 februari 1938 (Nationaal Archief 3.09.28 - Inv.No.40)
5. Vesting Holland - Bezettingsstaat. ‘s Gravenhage, 21 februari 1938 (Nationaal Archief 3.09.28 - Inv.No.40)
6. Composition: Oorlogsorganisatiën, p.96 and Veldleger en Oostfront Vesting Holland, p.602
7. Oorlogsorganisatiën, p.96-97 and Algemeen Hoofdkwartier, Afd. Landmacht, Sectie Ie, No.10194A (AHK, 12 december 1939). Onderwerp: organieke uitbreiding van de regimentsstaven der infanterie met een auto (Nationaal Archief 2.13.70 - Inv.No.1226).
8. Oorlogsorganisatiën, p.98
9. Oorlogsorganisatiën, p.98
10. Armament: Veldleger en Oostfront Vesting Holland, p.602; personnel strength: Oorlogsorganisatiën, p.98-101
11. Oorlogsorganisatiën, p.100; Inspecteur der Infanterie Nr. 5556G/560 Personeel (‘s Gravenhage, 11 october 1939). Onderwerp: organieke versterking van de pag. compagnieën en de infanteriesectiën (Nationaal Archief 2.13.65 - Inv.No.68)
12. Oorlogsorganisatiën, p.125-128
13. Oorlogsorganisatiën, p.125-128; Inspecteur der Artillerie, Nr.925G ('s Gravenhage, 30 mei 1939) (Nationaal Archief, 2.13.70 - Inv.No.1237).
14. Algemeen Hoofdkwartier Afd. Landmacht Sectie Ie No.7795A (AHK, 4 november 1939). Onderwerp: samenstelling van een afdeeling van 15 l.24 (Nationaal Archief 2.13.70 - Inv.No.1237).
15. Number of guns: Ringoir, Afstammingen en voortzettingen der artillerie, p.122; personnel strength: Inspecteur der artillerie, No.22ZG (‘s Gravenhage, 26 April 1940). Onderwerp: Samenstelling 20 RA en 27e Afd. Artillerie (Nationaal Archief 2.13.70 - Inv.No.1238).
16. Algemeene instructie voor den commandant van het versperringsdetachement “Nieuwe Merwede” nabij het Fort Steurgat (Nationaal Archief 2.13.45 - Inv.No.3214).
17. Algemeene instructie voor den commandant van het versperringsdetachement Waal bij Vuren (Nationaal Archief 2.13.45 - Inv.No.3214).
18. Personnel and MG strength: Beknopt overzicht, p.113; boats: Veldleger en Oostfront Vesting Holland, p.603.
19. A platoon had been detached to Groep Nieuwersluis; Supplement, p.39-40.
20. Inspecteur der artillerie, Nr.336G (‘s Gravenhage, 23 februari 1939). Onderwerp: Bediening van kanonkazematten (Nationaal Archief 3.09.20 - Inv.No.55).
21. Personnel strength: Hoofdkwartier Vesting Holland, Sectie IX, No.259G (HK-VgH, 15 maart 1940). Onderwerp: aanvulling technisch personeel vaartuigendetachenten VgH. (Nationaal Archief 2.13.70 - Inv.No.1226). Number of machine guns: Directeur voor het materieel der Landmacht No.13553G (‘s Gravenhage, 13 december 1939). Onderwerp: Mitr. M.18 No.1 met uitrusting (Nationaal Archief 3.09.30 - Inv.No.8). Ships: Vesting Holland Groep Merwede Sectie IX No.1 (GSK, 7 september 1939). Onderwerp: gegevens van gevorderde vaartuigen (Nationaal Archief 3.09.28 - Inv.No.39).
22. Personnel strength: Veldleger en Oostfront Vesting Holland, p.604; armament: Gegevens omtrent grenswachtdetachementen, kustwachtdetachementen en het detachement voor den bewakingsdienst op het Bijlandsch kanaal (Nationaal Archief 2.13.70 - Inv.No.1323).
23. Personnel strength: Veldleger en Oostfront Vesting Holland, p.604; armament: Gegevens omtrent grenswachtdetachementen, kustwachtdetachementen en het detachement voor den bewakingsdienst op het Bijlandsch kanaal (Nationaal Archief 2.13.70 - Inv.No.1323).
24. Personnel strength: Veldleger en Oostfront Vesting Holland, p.604. According to Departement van Defensie Zeer Geheim Nr 194 (‘s Gravenhage, 5 October 1936). Onderwerp: Strategische oorlogs-grensbeveiliging (Nationaal Archief 2.13.70 - Inv.No.1257) one river casemate was present at Heusden, armed with one gun and one hMG.
25. Vesting Holland - Bezettingsstaat. ‘s Gravenhage, 21 februari 1938 (Nationaal Archief 3.09.28 - Inv.No.40).
26. Vesting Holland - Bezettingsstaat. ‘s Gravenhage, 21 februari 1938 (Nationaal Archief 3.09.28 - Inv.No.40).
27. Personnel strength: Oorlogsorganisatiën, p.98-101; armament: Wilson, Vijf oorlogsdagen, p.197.
28. Oorlogsorganisatiën, p.100; Inspecteur der Infanterie Nr.5556G/560 Personeel (‘s Gravenhage, 11 october 1939). Onderwerp: organieke versterking van de pag. compagniën en de infanteriesectiën (Nationaal Archief 2.13.65 - Inv.No.68).
29. Algemeene instructie voor den commandant van het versperringsdetachement “Lek” ter hoogte van Everdingen (Nationaal Archief 2.13.45 - Inv.No.3214).
30. Algemeene instructie voor den commandant van het versperringsdetachement Lek bij Vreeswijk (Nationaal Archief 2.13.45 - Inv.No.3214).
31. Algemeene instructie voor den commandant van het versperringsdetachement “Lek” nabij Wijk bij Duurstede (Nationaal Archief 2.13.45 - Inv.No.3214).
32. Veldleger en Oostfront Vesting Holland, p.640. Number of machine guns: Directeur voor het materieel der Landmacht No.13553G (‘s Gravenhage, 13 december 1939). Onderwerp: Mitr. M.18 No.1 met uitrusting (Nationaal Archief 3.09.30 - Inv.No.8).
33. Inspecteur der artillerie, Nr.333G (‘s Gravenhage, 23 februari 1939). Onderwerp: Bediening van kanonkazematten (Nationaal Archief 3.09.20 - Inv.No.55).
34. Veldleger en Oostfront Vesting Holland, p.640.
35. Vesting Holland - Bezettingsstaat. ‘s Gravenhage, 21 februari 1938 (Nationaal Archief 3.09.28 - Inv.No.40).
36. Vesting Holland - Bezettingsstaat. ‘s Gravenhage, 21 februari 1938 (Nationaal Archief 3.09.28 - Inv.No.40).
37. Personnel strength: Oorlogsorganisatiën, p.98-101; armament: Wilson, Vijf oorlogsdagen, p.197.
38. Oorlogsorganisatiën, p.100; Inspecteur der Infanterie Nr.5556G/560 Personeel (‘s Gravenhage, 11 october 1939). Onderwerp: organieke versterking van de pag. compagnieën en de infanteriesectiën (Nationaal Archief 2.13.65 - Inv.No.68).
39. Personnel strength: Hoofdkwartier Vesting Holland, Sectie IX, No.259G (HK-VgH, 15 maart 1940). Onderwerp: aanvulling technisch personeel vaartuigendetachementen VgH (Nationaal Archief 2.13.70 - Inv.No.1226); boats: Detachement Vaartuigendienst I 8 (23 maart 1940). Onderwerp: opgave gegevens vaartuigen (Nationaal Archief 3.09.28 - Inv.No.72); number of machine guns: Directeur voor het materieel der Landmacht No.13553G (‘s Gravenhage, 13 december 1939). Onderwerp: Mitr. M.18 No.1 met uitrusting (Nationaal Archief 3.09.30 - Inv.No.8).
40. Inspecteur der artillerie, Nr.333G (‘s Gravenhage, 23 februari 1939). Onderwerp: bediening van kanonkazematten (Nationaal Archief 3.09.20 - Inv.No.55).
41. Vesting Holland - Bezettingsstaat. ‘s Gravenhage, 21 februari 1938 (Nationaal Archief 3.09.28 - Inv.No.40).
42. Vesting Holland - Bezettingsstaat. ‘s Gravenhage, 21 februari 1938 (Nationaal Archief 3.09.28 - Inv.No.40).
43. Oorlogsorganisatiën, p.98-100.
44. Supplement, p.39-40.
45. Personnel strength: Hoofdkwartier Vesting Holland, Sectie IX, No.259G (HK-VgH, 15 maart 1940). Onderwerp: aanvulling technisch personeel vaartuigendetachementen VgH (Nationaal Archief 2.13.70 - Inv.No.1226); boats: Vesting Holland mobilisatiebescheiden stuk No 9. Bestemd voor C. Groep Merwede. Diensten te water. Augustus 1932 (Nationaal Archief 3.09.28 - Inv.No.40); number of machine guns: Directeur voor het materieel der Landmacht No.13553G (‘s Gravenhage, 13 december 1939). Onderwerp: Mitr. M.18 No.1 met uitrusting (Nationaal Archief 3.09.30 - Inv.No.8).
46. Inspecteur der artillerie, Nr.333G (‘s Gravenhage, 23 februari 1939). Onderwerp: bediening van kanonkazematten (Nationaal Archief 3.09.20 - Inv.No.55).
47. Inspecteur der artillerie, Nr.333G (‘s Gravenhage, 23 februari 1939). Onderwerp: bediening van kanonkazematten (Nationaal Archief 3.09.20 - Inv.No.55).
48. Oorlogsorganisatiën, p.98.
49. Oorlogsorganisatiën, p.98.
50. Personnel strength: Veldleger en Oostfront Vesting Holland, p.642.
51. Minus two platoons. Personnel strength: Veldleger en Oostfront Vesting Holland, p.642.
52. Composition: Veldleger en Oostfront Vesting Holland, p.4; Oostfront Vesting Holland commandant Sectie I.1 No.96ZG (St.K, 19 April 1940). Onderwerp: Sterkte veiligheidsbezetting Oostfront Vg.H. na 18-4-‘40 (Nationaal Archief 3.09.28 - Inv.No.15).
53. Vesting Holland - Bezettingsstaat. ‘s Gravenhage, 21 februari 1938 (Nationaal Archief 3.09.28 - Inv.No.40).
54. Vesting Holland - Bezettingsstaat. ‘s Gravenhage, 21 februari 1938 (Nationaal Archief 3.09.28 - Inv.No.40).
55. Minus 3rd Batallion; Oorlogsorganisatiën, p.96-101.
56. Veldleger en Oostfront Vesting Holland, p.644.
57. Inspecteur der artillerie, Nr.333G (‘s Gravenhage, 23 februari 1939). Onderwerp: bediening van kanonkazematten (Nationaal Archief 3.09.20 - Inv.No.55).
58. Inspecteur der artillerie, Nr.333G (‘s Gravenhage, 23 februari 1939). Onderwerp: bediening van kanonkazematten (Nationaal Archief 3.09.20 - Inv.No.55).
59. Inspecteur der artillerie, Nr.333G (‘s Gravenhage, 23 februari 1939). Onderwerp: bediening van kanonkazematten (Nationaal Archief 3.09.20 - Inv.No.55).
60. Personnel strength: Regiment Genietroepen - Commandant No.26/G (Utrecht, 27 maart 1939). Onderwerp: Organisatie Zoeklichtafdeelingen Vesting Holland, Stelling den Helder en Zeeland (Nationaal Archief 3.09.20 - Inv.No.56); Searchlights: Regiment Genietroepen Commandant No.1032G/446G SD (Utrecht, 26 mei 1936). Onderwerp: Hergroepering Zln.tl. (Nationaal Archief 2.13.70 - Inv.No.1340).
61. Vesting Holland - Bezettingsstaat. ‘s Gravenhage, 21 februari 1938 (Nationaal Archief 3.09.30 - Inv.No.11).
62. Vesting Holland - Bezettingsstaat. ‘s Gravenhage, 21 februari 1938 (Nationaal Archief 3.09.30 - Inv.No.11).