Opperbevelhebber der Land- en Zeestrijdkrachten
Armed Forces High Command

Notes
1. Organization: Inleiding en algemeen overzicht, p.22-23.
2. Vijfde opgave van wijzigingen in het boekwerk ĎoorlogsorganisatiŽní, p.4.
3. Air Defence Department (with CLV)
4. Department Etappen- en Verkeersdienst (with EVD)
5. OorlogsorganisatiŽn, p.166a
6. Centraal Laboratorium; Centraal laboratorium te Leiden No.79G: personeelsuitbreiding (Leiden, 4 October 1939; Nationaal Archief 2.13.70 - Inv.No.1225); Opperbevelhebber van Land- en Zeemacht, Afd. Landmacht, sectie Ie, No.8005A: uitbreiding centraal-laboratorium (AHK, 22 februari 1940; Nationaal Archief 2.13.70 - Inv.No.1225); Opperbevelhebber van Land- en Zeemacht, sectie Ie, No.4042A: uitbreiding centraal laboratorium (AHK, 2 april 1940; Nationaal archief 2.13.70 - Inv.No.1226).
7. Brongers, Nederlandse Cavalerie, p.15-16.