II Legerkorps
II Corps

II Legerkorps had to defend the Grebbeberg. Apart from it's organic units and the usual attachment of two AA companies (which in most cases were detached to the corps' divisions), it had the 11 RI (minus) as the corps reserve (attached from 2nd division) and two artillery regiments of the field army (15 and 19 RA), which had been combined under the Leger Artillerie Commando (Army Artillery Command).

Links to the Divisional OOB's
- 2e Divisie
- 4e Divisie

Notes
1. Composition: Veldleger en Oostfront Vesting Holland,, p.149-151 and Vijfde opgave van wijzigingen, p.36.
2. Oorlogsorganisatiën, p.75-80; Bijlage bij den brief AHK, Afd. Landmacht, Sectie Ie, no.3431A Geheim van 13 April 1940 (Nationaal Archief 2.13.70 - Inv.No.1226).
3. Oorlogsorganisatiën, p.81-82.
4. 3rd squadron detached to Brigade B. Composition: De reorganisatie van het wapen der cavalerie, p.434-436.
5. Bijlage, behoorende bij den brief van den M.v.D. dd. 25 April 1939, Geheim, Litt. Z.144: Samenstelling van den staf van een Regiment Huzaren (Nationaal Archief 2.13.54 - Inv.No.192).
7. Organized as a rifle company of a bicycle regiment (De reorganisatie van het wapen der cavalerie). Supplement, p.8.
8. Organized as a hMG company of a bicycle regiment (De reorganisatie van het wapen der cavalerie). Supplement, p.8.
9. Organized as an AT company of a bicycle regiment (De reorganisatie van het wapen der cavalerie). Personnel strength: Supplement, p.8 and Opperbevelhebber van Land- en Zeemacht, Afd. Landmacht, sectie Ie, No.3798A (AHK, 3 april 1940). Onderwerp: oorlogsorganisatie pantserafweergeschut. (Nationaal Archief 2.13.70 - Inv.No.1226).
10. Personnel strength: Bijlage bij schrijven van Algemeen Hoofdkwartier, Afdeeling Landmacht Sectie Ie No.7965A Geheim dd. 12 October 1939. Onderwerp: Samenstelling van een sectie mortieren van 8, ingedeeld bij een RHM (RH) (Nationaal Archief 2.13.54 - Inv.No.206).
12. Number and type of ACs: Klingens, Krijgsvolk, p.18; personnel and MG strength: Supplement, p.6 with 7 more men for each platoon as ordered in: Departement van Defensie L.309 (‘s Gravenhage, 7 October 1939). Onderwerp: oorlogsorganisatie lichte troepen (Nationaal Archief 2.13.54 - Inv.No.201).
13. Section number: De reorganisatie van het wapen der cavalerie, p.435; number and type of AC, personnel strength: Chef van den Generalen Staf No.4299 Geheim (‘s Gravenhage, 5 december 1935). Onderwerp: oorlogsorganisatie van 1e, 2e, 3e en 4e sectie pantserwagens (Nationaal Archief 2.13.91 - Inv.No.426).
14. Inspecteur der artillerie, No.288G (‘s Gravenhage, 13 februari 1939). Onderwerp: Uitbreiding van de Afdeelingen artillerie van de divisiegroepen (Nationaal Archief 2.13.18.01 - Inv.No.1083).
15. 2nd platoon detached to 4th Division; 3r platoon detached to 2nd Division. Personnel strength and armament: Oorlogsorganisatiën, p.90.
16. Beknopt overzicht van de krijgsverrichtingen der Koninklijke Landmacht, p.146.
17. 2 Vl.A. had been detached to 2nd and 4th division; 2 PA had been detached to III Legerkorps.
18. Oorlogsorganisatiën, p.113.
19. One sectie detached to Brigade B; Oorlogsorganisatiën, p.115-116.
20. Oorlogsorganisatiën, p.117.
21. Oorlogsorganisatiën, p.120.
22. Oorlogsorganisatiën, p.121-122.
23. Oorlogsorganisatiën, p.96-101.
24. Oorlogsorganisatiën, p.96-97 and Algemeen Hoofdkwartier, Afd. Landmacht, Sectie Ie, No.10194A (AHK, 12 december 1939). Onderwerp: organieke uitbreiding van de regimentsstaven der infanterie met een auto (Nationaal Archief 2.13.70 - Inv.No.1226).
25. Number of mortars: Wilson, Vijf oorlogsdagen, p.197.
26. Minus 1st platoon; number of guns: Wilson, Vijf oorlogsdagen, p.197; personnel strength: Supplement, p.36 and Opperbevelhebber van Land- en Zeemacht, Afd. Landmacht, sectie Ie, No.3798A (AHK, 3 april 1940). Onderwerp: oorlogsorganisatie pantserafweergeschut. (Nationaal Archief 2.13.70 - Inv.No.1226).
27. Oorlogsorganisatiën, p.100 and Inspecteur der Infanterie Nr.5556G/560 Personeel (‘s Gravenhage, 11 october 1939). Onderwerp: organieke versterking van de pag. compagnieën en de infanteriesectiën (Nationaal Archief 2.13.65 - Inv.No.68).
28. Leger Artillerie Commando (controlled the Army Artillery Regiments attached to II LK. Consisted of a few officers, NCO and men from 15 and 19 RA. Klingens, Paardenvolk, p.84.
29. Minus 3rd Battalion; Veldleger en Oostfront Vesting Holland, p.149; Oorlogsorganisatiën, p.129-132.
30. Minus 3rd Battalion (Veldleger en Oostfront Vesting Holland, p.554); Oorlogsorganisatiën, p.125-128.
31. Oorlogsorganisatiën, p.125-128; Inspecteur der Artillerie, Nr.925G ('s Gravenhage, 30 mei 1939) (Nationaal Archief, 2.13.70 - Inv.No.1237).
32. Minus 2nd and 4th platoon. Attachment and armament: Molenaar, Luchtverdediging dl.2, p.680.
33. Attachment and armament: Molenaar, Luchtverdediging dl.2, p.680.
34. Armament: Molenaar, Luchtverdediging dl.2, p.680.