I Legerkorps
I Corps

The I Legerkorps was the OLZ's strategic reserve and was located in the Vesting Holland, around The Hague, Leiden, Haarlem and in the Westland. 1-3 RH had been detached to 1 RH, while 2-3 RH had been detached to 4 RH.

Links to the Divisional OOB's
- 1e Divisie
- 3e Divisie

Notes
1. Composition: 5e opgave van wijzigingen, p.36 and De strijd om en in de Vesting Holland, p.4-5.
2. OorlogsorganisatiŽn, p.75-80; Bijlage bij den brief AHK, Afd. Landmacht, Sectie Ie, no.3431A Geheim van 13 April 1940 (Nationaal Archief 2.13.70 - Inv.No.1226).
3. OorlogsorganisatiŽn, p.81-82.
4. 1st squadron detached to 1 RH, 2nd squadron detached to 4 RH. (De reorganisatie van het wapen der cavalerie, p.436); composition: De reorganisatie van het wapen der cavalerie, p.434.
5. Bijlage, behoorende bij den brief van den M.v.D. dd. 25 April 1939, Geheim, Litt. Z.144: Samenstelling van den staf van een Regiment Huzaren (Nationaal Archief 2.13.54 - Inv.No.192).
6. Organized as a rifle company of a bicycle regiment (De reorganisatie van het wapen der cavalerie, p.436). Supplement, p.8.
7. De reorganisatie van het wapen der cavalerie, p.436; personnel strength for a MG company minus two platoons, organized as a MG company of a bicycle regiment (De reorganisatie van het wapen der cavalerie, p.436). Supplement, p.8.
8. Organized as a AT company of a bicycle regiment (De reorganisatie van het wapen der cavalerie, p.436). Supplement, p.8 and Opperbevelhebber van Land- en Zeemacht, Afd. Landmacht, sectie Ie, No.3798A (AHK, 3 april 1940). Onderwerp: oorlogsorganisatie pantserafweergeschut. (Nationaal Archief 2.13.70 - Inv.No.1226).
9. Bijlage bij schrijven van Algemeen Hoofdkwartier, Afdeeling Landmacht Sectie Ie no.7965A. Geheim dd. 12 October 1939: Samenstelling van een sectie mortieren van 8, ingedeeld bij een RHM (RH) (Nationaal Archief 2.13.54 - Inv.No.206).
10. Number of 10 veld: Artillerie Inrichtingen Hembrug - Afdeeling Centrale Meting. Opmetingen v/d lengte v/d verbrandingsruimte 10cm veld, 30 dec. 1939 (Nationaal Archief 2.13.61 - Inv.No.856); personnel and MG strength: Inspecteur der artillerie, No.288G (Ďs Gravenhage, 13 februari 1939). Onderwerp: Uitbreiding van de Afdeelingen artillerie van de divisiegroepen (Nationaal Archief 2.13.18.01 - Inv.No.1083).
11. OorlogsorganisatiŽn, p.90.
12. OorlogsorganisatiŽn, p.113.
13. OorlogsorganisatiŽn, p.114.
14. OorlogsorganisatiŽn, p.115-116.
15. OorlogsorganisatiŽn, p.117.
16. OorlogsorganisatiŽn, p.118-119.
17. OorlogsorganisatiŽn, p.120.
18. OorlogsorganisatiŽn, p.121-122.