Groep Kil - Vesting Holland
Group Kil - Fortress Holland

Notes
1. Zuidfront Vesting Holland, p.6-7.
2. Consists of the staff of the former Brigade C and Groep Numansdorp (Zuidfront Vesting Holland, p.5. Composition staff Brigade C: OorlogsorganisatiŽn, p.175-176; Composition staff Groep Numansdorp: Vesting Holland - Bezettingsstaat. 's Gravenhage, 21 februari 1938 (Nationaal Archief 3.09.28 - Inv.No.40).
3. OorlogsorganisatiŽn, p.96-97 and Algemeen Hoofdkwartier, Afd. Landmacht, Sectie Ie, No.10194A (AHK, 12 december 1939). Onderwerp: organieke uitbreiding van de regimentsstaven der infanterie met een auto (Nationaal Archief 2.13.70 - Inv.No.1226).
4. Minus one platoon; OorlogsorganisatiŽn, p.98.
5. Minus two platoons; OorlogsorganisatiŽn, p.98.
6. Personnel strength: OorlogsorganisatiŽn, p.98-101; armament: Zuidfront Vesting Holland, p.4.
7. OorlogsorganisatiŽn, p.100; Inspecteur der Infanterie Nr. 5556G/560 Personeel ('s Gravenhage, 11 october 1939). Onderwerp: organieke versterking van de pag. compagnieŽn en de infanteriesectiŽn (Nationaal Archief 2.13.65 - Inv.No.68).
8. Personnel strength: OorlogsorganisatiŽn, p.98-101; armament: Zuidfront Vesting Holland, p.4.
9. OorlogsorganisatiŽn, p.100; Inspecteur der Infanterie Nr. 5556G/560 Personeel ('s Gravenhage, 11 october 1939). Onderwerp: organieke versterking van de pag. compagnieŽn en de infanteriesectiŽn (Nationaal Archief 2.13.65 - Inv.No.68).
10. OorlogsorganisatiŽn, p.98-100.
11. Personnel strength: OorlogsorganisatiŽn, p.100-101; armament: Zuidfront Vesting Holland, p.4.
12. OorlogsorganisatiŽn, p.100; Inspecteur der Infanterie Nr. 5556G/560 Personeel ('s Gravenhage, 11 october 1939). Onderwerp: organieke versterking van de pag. compagnieŽn en de infanteriesectiŽn (Nationaal Archief 2.13.65 - Inv.No.68).
13. OorlogsorganisatiŽn, p.98.
14. Personnel strength: Opperbevelhebber van Land- en Zeemacht, Afd. Landmacht, Sectie Ie No.1188A (AHK, 7 maart 1940). Onderwerp: oorlogsorganisatie (Nationaal Archief 2.13.70 - Inv.No.1226) and OorlogsorganisatiŽn, p.102; armament: Zuidfront Vesting Holland, p.4.
15. OorlogsorganisatiŽn, p.100; Inspecteur der Infanterie Nr. 5556G/560 Personeel ('s Gravenhage, 11 october 1939). Onderwerp: organieke versterking van de pag. compagnieŽn en de infanteriesectiŽn (Nationaal Archief 2.13.65 - Inv.No.68).
16. Zuidfront Vesting Holland, p.8 and Commandant Korps Politietroepen Litt. M/6 No.1139 Geheim ('s Gravenhage, 28 september 1938). Onderwerp: personeel dat na mob. ter beschikking blijft (Nationaal Archief 2.13.70 - Inv.No.1261).
17. Opperbevelhebber van Land- en Zeemacht, Afd. Landmacht, Sectie Ie No.1188A (AHK, 7 maart 1940). Onderwerp: oorlogsorganisatie (Nationaal Archief 2.13.70 - Inv.No.1226) and OorlogsorganisatiŽn, p.102.
18. Armament: Zuidfront Vesting Holland, p.4; personnel strength: OorlogsorganisatiŽn, p.100; Inspecteur der Infanterie Nr. 5556G/560 Personeel ('s Gravenhage, 11 october 1939). Onderwerp: organieke versterking van de pag. compagnieŽn en de infanteriesectiŽn (Nationaal Archief 2.13.65 - Inv.No.68).
19. OorlogsorganisatiŽn, p.98.
20. Armament: Zuidfront Vesting Holland, p.4; personnel strength: Opperbevelhebber van Land- en Zeemacht, Afd. Landmacht, Sectie Ie No.1188A (AHK, 7 maart 1940). Onderwerp: oorlogsorganisatie (Nationaal Archief 2.13.70 - Inv.No.1226) and OorlogsorganisatiŽn, p.102.
21. Personnel strength: OorlogsorganisatiŽn, p.98-101; armament: Zuidfront Vesting Holland, p.4.
22. OorlogsorganisatiŽn, p.100; Inspecteur der Infanterie Nr.5556G/560 Personeel ('s Gravenhage, 11 october 1939). Onderwerp: organieke versterking van de pag. compagnieŽn en de infanteriesectiŽn (Nationaal Archief 2.13.65 - Inv.No.68).
23. OorlogsorganisatiŽn, p.98.
24. Number of guns: Ringoir, Afstammingen en voortzettingen der artillerie, p.118; personnel and MG strength: OLZ Afdeeling Landmacht Ie No.957A, 28 maart 1940. Onderwerp: nieuwe samenstelling 16, 17, 22 en 23 RA (Nationaal Archief 2.13.61 - Inv.No.856).
25. Gr.A.C. - Groep Kil No.1B (cp, 15 April 1940). Bevel voor de vorming van Artillerie-Groep Prinsenheuvel (Nationaal Archief 3.09.30 - Inv.No.3).
26. Number of batteries: Zuidfront Vesting Holland, p.4. Personnel strength and armament: OLZ Afdeeling Landmacht Ie No.957A, 28 maart 1940. Onderwerp: nieuwe samenstelling 16, 17, 22 en 23 RA (Nationaal Archief 2.13.61 - Inv.No.856).
27. OLZ Afdeeling Landmacht Ie No.957A, 28 maart 1940. Onderwerp: nieuwe samenstelling 16, 17, 22 en 23 RA (Nationaal Archief 2.13.61 - Inv.No.856) and Gr.A.C. - Groep Kil No.1B (cp, 15 April 1940). Bevel voor de vorming van Artillerie-Groep Prinsenheuvel (Nationaal Archief 3.09.30 - Inv.No.3).
28. OorlogsorganisatiŽn, p.125-128.
29. OorlogsorganisatiŽn, p.125-128; Inspecteur der Artillerie, Nr.925G ('s Gravenhage, 30 mei 1939) (Nationaal Archief, 2.13.70 - Inv.No.1237); Gr.A.C. - Groep Kil No.1B (cp, 15 April 1940). Bevel voor de vorming van Artillerie-Groep Prinsenheuvel (Nationaal Archief 3.09.30 - Inv.No.3).
30. Algemeen Hoofdkwartier Afd. Landmacht Sectie Ie No.7795A (AHK, 4 november 1939). Onderwerp: samenstelling van een afdeeling van 15 l.24 (Nationaal Archief 2.13.70 - Inv.No.1237).
31. Supplement, p.50-51.
32. Vesting Holland mobilisatiebescheiden stuk No 9. Bestemd voor C. groep Merwede. Diensten te water. Augustus 1932 (Nationaal Archief 3.09.28 - Inv.No.40).