6e Divisie
6th Division

The following units had been detached to the Peel Division:
- I-3 RI, I-6 RI, III-14 RI
- two platoons of the 6th Compagnie Pioniers.
3 Vl.A. had been attached from III Legerkorps, minus three sections which had been attached to the 5th Division. The actual strength of the 5 C.Ld.Mitr. and 155 AAA Battery combined was 180 men.25

Notes
1. Composition: Veldleger en Oostfront Vesting Holland, p.98; I-3 RI, I-6 RI and III-14 RI had been detached to Peel Divisie.
2. OorlogsorganisatiŽn, p.91.
3. OorlogsorganisatiŽn, p.94-95.
4. Personnel strength: OorlogsorganisatiŽn, p.96-101; armament: Veldleger en Oostfront Vesting Holland, p.97.
5. OorlogsorganisatiŽn, p.96-97 and Algemeen Hoofdkwartier, Afd. Landmacht, Sectie Ie, No.10194A (AHK, 12 december 1939). Onderwerp: organieke uitbreiding van de regimentsstaven der infanterie met een auto (Nationaal Archief 2.13.70 - Inv.No.1226).
6. Personnel strength: Supplement, p.36 and Opperbevelhebber van Land- en Zeemacht, Afd. Landmacht, sectie Ie, No.3798A (AHK, 3 april 1940). Onderwerp: oorlogsorganisatie pantserafweergeschut. (Nationaal Archief 2.13.70 - Inv.No.1226).
7. Personnel strength: OorlogsorganisatiŽn, p.100; Inspecteur der Infanterie Nr. 5556G/560 Personeel (Ďs Gravenhage, 11 october 1939). Onderwerp: organieke versterking van de pag. compagnieŽn en de infanteriesectiŽn (Nationaal Archief 2.13.65 - Inv.No.68).
8. Personnel strength: OorlogsorganisatiŽn, p.96-101; armament: Veldleger en Oostfront Vesting Holland, p.97.
9. OorlogsorganisatiŽn, p.96-97; VredesorganisatiŽn, p.52; Algemeen Hoofdkwartier, Afd. Landmacht, Sectie Ie, No.10194A (AHK, 12 december 1939). Onderwerp: organieke uitbreiding van de regimentsstaven der infanterie met een auto (Nationaal Archief 2.13.70 - Inv.No.1226).
10. Personnel: Supplement, p.36 and Opperbevelhebber van Land- en Zeemacht, Afd. Landmacht, sectie Ie, No.3798A (AHK, 3 april 1940). Onderwerp: oorlogsorganisatie pantserafweergeschut. (Nationaal Archief 2.13.70 - Inv.No.1226).
11. Personnel strength: OorlogsorganisatiŽn, p.100; Inspecteur der Infanterie Nr. 5556G/560 Personeel (Ďs Gravenhage, 11 october 1939). Onderwerp: organieke versterking van de pag. compagnieŽn en de infanteriesectiŽn (Nationaal Archief 2.13.65 - Inv.No.68).
12. Personnel strength: OorlogsorganisatiŽn, p.96-101; armament: Veldleger en Oostfront Vesting Holland, p.97.
13. OorlogsorganisatiŽn, p.96-97 and Algemeen Hoofdkwartier, Afd. Landmacht, Sectie Ie, No.10194A (AHK, 12 december 1939). Onderwerp: organieke uitbreiding van de regimentsstaven der infanterie met een auto (Nationaal Archief 2.13.70 - Inv.No.1226).
14. Personnel: Supplement, p.36 and Opperbevelhebber van Land- en Zeemacht, Afd. Landmacht, sectie Ie, No.3798A (AHK, 3 april 1940). Onderwerp: oorlogsorganisatie pantserafweergeschut. (Nationaal Archief 2.13.70 - Inv.No.1226).
15. Personnel strength: OorlogsorganisatiŽn, p.100; Inspecteur der Infanterie Nr. 5556G/560 Personeel (Ďs Gravenhage, 11 october 1939). Onderwerp: organieke versterking van de pag. compagnieŽn en de infanteriesectiŽn (Nationaal Archief 2.13.65 - Inv.No.68).
16. Personnel strength: OorlogsorganisatiŽn, p.102; armament: Veldleger en Oostfront Vesting Holland, p.97; gun type: p.98.
17. Armament: Veldleger en Oostfront Vesting Holland, p.97; gun type: p.98; personnel strength: Opperbevelhebber van Land- en Zeemacht, Afd. Landmacht, Sectie Ie No.1188A (AHK, 7 maart 1940). Onderwerp: oorlogsorganisatie (Nationaal Archief 2.13.70 -Inv.No.1226); OorlogsorganisatiŽn, p.102.
18. Personnel strength: Supplement, p.38 and Opperbevelhebber van Land- en Zeemacht, Afd. Landmacht, sectie Ie, No.3798A (AHK, 3 april 1940). Onderwerp: oorlogsorganisatie pantserafweergeschut. (Nationaal Archief 2.13.70 - Inv.No.1226); armament: Veldleger en Oostfront Vesting Holland, p.97.
19. OorlogsorganisatiŽn, p.104-109; Inspecteur der artillerie, Nr.925G (Ďs Gravenhage, 30 mei 1939; Nationaal Archief 2.13.70 - Inv.No.1237); Inspecteur der artillerie, No.1057G (Ďs Gravenhage, 24 juni 1939). Onderwerp: oorlogsorganisatiŽn (Nationaal Archief 2.13.70 - Inv.No.1237).
20. Minus two platoons; Supplement, p.39-40.
21. Molenaar, Luchtverdediging dl.2, p.680.
22. Molenaar, Luchtverdediging dl.2, p.680.
23. Minus three platoons; OorlogsorganisatiŽn, p.115-116.
24. Minus detachement Heusden; Instructie voor de detachements-commandanten en groepscommandanten der politietroepen, belast met een strategische taak (Nationaal Archief 2.13.18.01 - Inv.No.1114); Personnel strength and armament: Commandant Korps Politietroepen Litt. M/6 No.1139 Geheim (Ďs Gravenhage, 28 September 1938). Onderwerp: personeel dat na mob. ter beschikking blijft (Nationaal Archief 2.13.70 - Inv.No.1261) and Veldleger en Oostfront Vesting Holland, p.604.
25. Molenaar, Luchtverdediging dl.2, p.1002.