4e Divisie
4th Division

Notes
1. Organization: Veldleger en Oostfront Vesting Holland, p.150 and 5e opgave van wijzigingen, p.36. 11 RI (minus a platoon of AT-guns) had been detached to II Div and II Corps.
2. Oorlogsorganisatiën, p.91
3. Oorlogsorganisatiën, p.94-95
4. Composition and armament: Brongers, De slag om de Grebbeberg, p.56-57; personnel strength: Oorlogsorganisatiën, p.96-101
5. Oorlogsorganisatiën, p.96-97 and Algemeen Hoofdkwartier, Afd. Landmacht, Sectie Ie, No.10194A (AHK, 12 december 1939). Onderwerp: organieke uitbreiding van de regimentsstaven der infanterie met een auto (Nationaal Archief 2.13.70 - Inv.No.1226).
6. Supplement, p.36 and Opperbevelhebber van Land- en Zeemacht, Afd. Landmacht, sectie Ie, No.3798A (AHK, 3 april 1940). Onderwerp: oorlogsorganisatie pantserafweergeschut. (Nationaal Archief 2.13.70 - Inv.No.1226).
7. Oorlogsorganiatiën, p.100; Inspecteur der Infanterie Nr. 5556G/560 Personeel (‘s Gravenhage, 11 october 1939). Onderwerp: organieke versterking van de pag. compagnieën en de infanteriesectiën (Nationaal Archief 2.13.65 - Inv.No.68).
8. Supplement, p.36 and Opperbevelhebber van Land- en Zeemacht, Afd. Landmacht, sectie Ie, No.3798A (AHK, 3 april 1940). Onderwerp: oorlogsorganisatie pantserafweergeschut. (Nationaal Archief 2.13.70 - Inv.No.1226).
9. Oorlogsorganisatiën, p.96-101; Veldleger en Oostfront Vesting Holland, p.150
10. Oorlogsorganisatiën, p.96-97 and Algemeen Hoofdkwartier, Afd. Landmacht, Sectie Ie, No.10194A (AHK, 12 december 1939). Onderwerp: organieke uitbreiding van de regimentsstaven der infanterie met een auto (Nationaal Archief 2.13.70 - Inv.No.1226).
11. Supplement, p.36 and Opperbevelhebber van Land- en Zeemacht, Afd. Landmacht, sectie Ie, No.3798A (AHK, 3 april 1940). Onderwerp: oorlogsorganisatie pantserafweergeschut. (Nationaal Archief 2.13.70 - Inv.No.1226).
12. Oorlogsorganiatiën, p.100; Inspecteur der Infanterie Nr. 5556G/560 Personeel (‘s Gravenhage, 11 october 1939). Onderwerp: organieke versterking van de pag. compagnieën en de infanteriesectiën (Nationaal Archief 2.13.65 - Inv.No.68).
13. Armament: Veldleger en Oostfront Vesting Holland, p.150; personnel strength: Oorlogsorgansatiën, p.102
14. Armament: Veldleger en Oostfront Vesting Holland, p.150; personnel strength: Opperbevelhebber van Land- en Zeemacht, Afd. Landmacht, Sectie Ie No.1188A (AHK, 7 maart 1940). Onderwerp: oorlogsorganisatie (Nationaal Archief 2.13.70 -Inv.No.1226); Oorlogsorganisatiën, p.102
15. Supplement, p.38 and Opperbevelhebber van Land- en Zeemacht, Afd. Landmacht, sectie Ie, No.3798A (AHK, 3 april 1940). Onderwerp: oorlogsorganisatie pantserafweergeschut. (Nationaal Archief 2.13.70 - Inv.No.1226).
16. 2nd Battalion detached to 2nd Division. Oorlogsorganisatiën, p.104-110; Inspecteur der artillerie, Nr.925G (‘s Gravenhage, 30 mei 1939; Nationaal Archief 2.13.70 - Inv.No.1237); Inspecteur der artillerie, No.1057G (‘s Gravenhage, 24 juni 1939). Onderwerp: oorlogsorganisatiën (Nationaal Archief 2.13.70 - Inv.No.1237)
17. The battalion originally consisted of two batteries; the third battery was added on 1 May 1940. Rapport: 2de Luitenant der artillerie J.A.A. WYNEKES (Sectie Militaire Geschiedenis Doc.Nr. 511/21).
18. Supplement, p.39-40
19. Oorlogsorganisatiën, p.90
20. Armament: Molenaar, Luchtverdediging dl.2, p.680
21. Oorlogsorganisatiën, p.114
22. Brief Mr. J. Deen (Rhenen, 5 maart 1992) at http://www.grebbeberg.nl. The river guns apparently were modified 7 veld field guns.
23. Personnel strength: Brief Mr. J. Deen (Rhenen, 5 maart 1992) at http://www.grebbeberg.nl; type of searchlights: Inspecteur der Genie, No.100P ('s Gravenhage, 7 maart 1940). Onderwerp: afweer van strijdkrachten op de groote rivieren. (Nationaal Archief 2.13.70 - Inv.No.1340).
24. Algemeene instructie versperringsdetachement “De Spees” (Nationaal Archief 2.13.45 - Inv.No.3214).