3e Divisie
3rd Division

The 3rd Pionier Compagnie had been detached to Brigade G. The 2nd Compagnie Luchtdoelmitrailleurs and 152 Batterij Luchtdoelartillerie had a combined actual strength of 153 men.28

Notes
1. Organization: 5e opgave van wijzigingen, p.36.
2. Oorlogsorganisatiën, p.91.
3. Oorlogsorganisatiën, p.94-95.
4. Oorlogsorganisatiën, p.96-97; Vredesorganisatiën, p.52; Algemeen Hoofdkwartier, Afd. Landmacht, Sectie Ie, No.10194A (AHK, 12 december 1939). Onderwerp: organieke uitbreiding van de regimentsstaven der infanterie met een auto (Nationaal Archief 2.13.70 - Inv.No.1226).
5. Oorlogsorganisatiën, p.98.
6. Oorlogsorganisatiën, p.98.
7. Supplement, p.36 and Opperbevelhebber van Land- en Zeemacht, Afd. Landmacht, sectie Ie, No.3798A (AHK, 3 april 1940). Onderwerp: oorlogsorganisatie pantserafweergeschut. (Nationaal Archief 2.13.70 - Inv.No.1226).
8. Oorlogsorganisatiën, p.98-101.
9. Oorlogsorganisatiën, p.100; Inspecteur der Infanterie Nr. 5556G/560 Personeel (s Gravenhage, 11 october 1939). Onderwerp: organieke versterking van de pag. compagnieën en de infanteriesectiën (Nationaal Archief 2.13.65 - Inv.No.68).
10. Oorlogsorganisatiën, p.96-97; Algemeen Hoofdkwartier, Afd. Landmacht, Sectie Ie, No.10194A (AHK, 12 december 1939). Onderwerp: organieke uitbreiding van de regimentsstaven der infanterie met een auto (Nationaal Archier 2.13.70 - Inv.No.1226).
11. Oorlogsorganisatiën, p.98.
12. Oorlogsorganisatiën, p.98.
13. Supplement, p.36 and Opperbevelhebber van Land- en Zeemacht, Afd. Landmacht, sectie Ie, No.3798A (AHK, 3 april 1940). Onderwerp: oorlogsorganisatie pantserafweergeschut. (Nationaal Archief 2.13.70 - Inv.No.1226).
14. Oorlogsorganisatiën, p.98-101.
15. Oorlogsorganisatiën, p.100; Inspecteur der Infanterie Nr. 5556G/560 Personeel (s Gravenhage, 11 october 1939). Onderwerp: organieke versterking van de pag. compagnieën en de infanteriesectiën (Nationaal Archief 2.13.65 - Inv.No.68).
16. Oorlogsorganisatiën, p.96-97; Algemeen Hoofdkwartier, Afd. Landmacht, Sectie Ie, No.10194A (AHK, 12 december 1939). Onderwerp: organieke uitbreiding van de regimentsstaven der infanterie met een auto (Nationaal Archief 2.13.70 - Inv.No.1226).
17. Oorlogsorganisatiën, p.98.
18. Oorlogsorganisatiën, p.98.
19. Supplement, p.36 and Opperbevelhebber van Land- en Zeemacht, Afd. Landmacht, sectie Ie, No.3798A (AHK, 3 april 1940). Onderwerp: oorlogsorganisatie pantserafweergeschut. (Nationaal Archief 2.13.70 - Inv.No.1226).
20. Oorlogsorganisatiën, p.98-101.
21. Oorlogsorganisatiën, p.100; Inspecteur der Infanterie Nr. 5556G/560 Personeel (s Gravenhage, 11 october 1939). Onderwerp: organieke versterking van de pag. compagnieën en de infanteriesectiën (Nationaal Archief 2.13.65 - Inv.No.68).
22. Oorlogsorganisatiën, p.102.
23. Opperbevelhebber van Land- en Zeemacht, Afd. Landmacht, Sectie Ie No.1188A (AHK, 7 maart 1940). Onderwerp: oorlogsorganisatie (Nationaal Archief 2.13.70 -Inv.No.1226); Oorlogsorganisatiën, p.102.
24. Supplement, p.38 and Opperbevelhebber van Land- en Zeemacht, Afd. Landmacht, sectie Ie, No.3798A (AHK, 3 april 1940). Onderwerp: oorlogsorganisatie pantserafweergeschut. (Nationaal Archief 2.13.70 - Inv.No.1226).
25. 6 RA in 3rd Div: Beknopt overzicht, p.146; Oorlogsorganisatiën, p.104-110; Inspecteur der artillerie, Nr.925G (s Gravenhage, 30 mei 1939; Nationaal Archief 2.13.70 - Inv.No.1237); Inspecteur der artillerie, No.1057G (s Gravenhage, 24 juni 1939). Onderwerp: oorlogsorganisatiën (Nationaal Archief 2.13.70 - Inv.No.1237).
26. Attachment and armament of 2 Comp.Lu.Mitr: Molenaar, Luchtverdediging dl.2, p.679.
27. Molenaar, Luchtverdediging dl.2, p.680.
28. Molenaar, Luchtverdediging dl.2, p.1002.