Commandant Veldleger
Commander Field Army

Notes
1. Organization: Veldleger en Oostfront Vesting Holland, p.3-4; airfield commands under command of CV: Molenaar, Luchtverdediging dl.1, p.58.
2. OorlogsorganisatiŽn, p.38-43 and Bijlage bij den brief AHK, Afd. Landmacht, Sectie Ie, no.3431A Geheim van 13 April 1940 (Nationaal Archief 2.13.70 - Inv.No.1226); allocation of DH-90: Schoenmaker, Postma, KLu vliegtuigen, p.77.
3. OorlogsorganisatiŽn, p.44-45.
4. OorlogsorganisatiŽn, p.138-141.
5. Minus 3rd and 4th company.
6. Two platoons had been detached to Brigade A and B respectively.
7. Mobilisatie-instructie PA-HKV (Nationaal Archief 2.13.45 - Inv.No.9168).
8. Minus a platoon; personnel strength: Algemeene instructie voor het hoofd van de Sectie Motordienst van de Etappen-directie (Nationaal Archief 2.13.70 - Inv.No.1731); armament: Algemeen Hoofdkwartier, Afd. Landmacht, S.II. Overzicht van de bewapening van de Koninklijke Landmacht (Februari 1940). (Nationaal Archief 2.13.70 - Inv.No.1501).
9. Organization: Beknopt overzicht van de krijgsverrichtingen, p.206.
10. Personnel strength: Molenaar, Luchtverdediging dl.2, p.996; allocation DH-85: Schoenmaker, Postma, KLu vliegtuigen, p.76-77.
11. Personnel strength: Molenaar, Luchtverdediging dl.2, p.996; MG strength: Molenaar, Luchtverdediging dl.1, p.96; aircraft strength: Molenaar, Luchtverdediging dl.1, p.310.
12. Personnel strength: Molenaar, Luchtverdediging dl.2, p.996; MG strength: Molenaar, Luchtverdediging dl.1, p.96; aircraft strength: Molenaar, Luchtverdediging dl.1, p.337; 5 lMG had been detached to I-25 RI (Molenaar, Luchtverdediging dl.1, p.124-125).
13. Personnel strength: Molenaar, Luchtverdediging dl.2, p.996; MG strength: Molenaar, Luchtverdediging dl.1, p.96; aircraft strength: Molenaar, Luchtverdediging dl.1, p.402.
14. Personnel strength: Molenaar, Luchtverdediging dl.2, p.996; MG strength: Molenaar, Luchtverdediging dl.1, p.96; aircraft strength: Molenaar, Luchtverdediging dl.1, p.431.
15. Personnel strength: Molenaar, Luchtverdediging dl.2, p.996.
16. Allocation FK-43: Schoenmaker, Postma, KLu vliegtuigen, p.76.
17. Molenaar, Luchtverdediging dl.1, p.337.
18. Molenaar, Luchtverdediging dl.1, p.340.
19. Organization and personnel strength: Molenaar, Luchtverdediging dl.2, p.998.
20. Molenaar, Luchtverdediging dl.2, p.998; indicated strength for the companies is organic according to OorlogsorganisatiŽn, p.98-101 and Inspecteur der Infanterie Nr. 5556G/560 Personeel (Ďs Gravenhage, 11 october 1939). Onderwerp: organieke versterking van de pag. compagnieën en de infanteriesectiŽn (Nationaal Archief 2.13.65 - Inv.No.68).
21. Commander I-2 LVR was also Air Field Commander.
22. Personnel strength: Molenaar, Luchtverdediging dl.2, p.998; MG strength: Molenaar, Luchtverdediging dl.1, p.311.
23. Commander IV-2 LVR was also Air Field commander.
24. Personnel strength: Molenaar, Luchtverdediging dl.2, p.998; MG strength: Molenaar, Luchtverdediging dl.1, p.430.
25. Personnel strength: Molenaar, Luchtverdediging dl.2, p.998; MG strength: Molenaar, Luchtverdediging dl.1, p.430.
26. Weerdienstafdeeling Veldleger (W.A.V.Lr): De taak der weerdienstafdeeling van het Veldleger, de op grond daarvan opgebouwde Oorlogsorganisatie van dit onderdeel en het tactisch gebruik der Weerdienstafdeeling (Nationaal Archief 2.13.18.01 - Inv.No.1114).