Brigade B
Brigade B


The complete 6e Compagnie Luchtdoelmitrailleurs (including the two platoons that had been detached to Brigade A and the 156e Batterij Luchtdoelartillerie, which had been attached to the company), had a strength of 200 men46. The 3rd company of 11 Grensbataljon (3-11 GB) was formed on 5th January, 1940 from gd. Groesbeek and dd. Neerbosch47.

Notes
1. Composition: Veldleger en Oostfront Vesting Holland, p.118
2. Oorlogsorganisatiën, p.175-176
3. Oorlogsorganisatiën, p.177
4. Composition: Veldleger en Oostfront Vesting Holland, p.118
5. Oorlogsorganisatiën, p.96-97 and Algemeen Hoofdkwartier, Afd. Landmacht, Sectie Ie, No.10194A (AHK, 12 december 1939). Onderwerp: organieke uitbreiding van de regimentsstaven der infanterie met een auto (Nationaal Archief 2.13.70 - Inv.No.1226)
6. Oorlogsorganisatiën, p.98
7. Oorlogsorganisatiën, p.98
8. Supplement, p.36 and Opperbevelhebber van Land- en Zeemacht, Afd. Landmacht, sectie Ie, No.3798A (AHK, 3 april 1940). Onderwerp: oorlogsorganisatie pantserafweergeschut. (Nationaal Archief 2.13.70 - Inv.No.1226)
9. Oorlogsorganisatiën, p.98-101
10. Personnel strength: Oorlogsorganisatiën, p.100; Inspecteur der Infanterie Nr. 5556G/560 Personeel (‘s Gravenhage, 11 october 1939). Onderwerp: organieke versterking van de pag. compagnieën en de infanteriesectiën (Nationaal Archief 2.13.65 - Inv.No.68); number of lMG: Algemeen Hoofdkwartier Afdeeling Landmacht Sectie IIb No.1870 Geheim (AHK, 28 februari 1940). Onderwerp: mitrailleurs M.20 (Nationaal Archief 3.09.30 - Inv.No.3)
11. Composition: Veldleger en Oostfront Vesting Holland, p.118
12. Oorlogsorganisatiën, p.98-100
13. Personnel strength: Oorlogsorganisatiën, p.100; Inspecteur der Infanterie Nr. 5556G/560 Personeel (‘s Gravenhage, 11 october 1939). Onderwerp: organieke versterking van de pag. compagnieën en de infanteriesectiën (Nationaal Archief 2.13.65 - Inv.No.68); number of lMG: Algemeen Hoofdkwartier Afdeeling Landmacht Sectie IIb No.1870 Geheim (AHK, 28 februari 1940). Onderwerp: mitrailleurs M.20 (Nationaal Archief 3.09.30 - Inv.No.3)
14. Minus a platoon; Supplement, p.36 and Opperbevelhebber van Land- en Zeemacht, Afd. Landmacht, sectie Ie, No.3798A (AHK, 3 april 1940). Onderwerp: oorlogsorganisatie pantserafweergeschut. (Nationaal Archief 2.13.70 - Inv.No.1226)
15. OLZ Afdeeling Landmacht Ie No.957A, 28 maart 1940. Onderwerp: nieuwe samenstelling 16, 17, 22 en 23 RA (Nationaal Archief 2.13.61 - Inv.No.856).
16. Armament: Veldleger en Oostfront Vesting Holland, p.118; personnel strength: Opperbevelhebber van Land- en Zeemacht, Afd. Landmacht, Sectie Ie No.1188A (AHK, 7 maart 1940). Onderwerp: oorlogsorganisatie (Nationaal Archief 2.13.70 - Inv.No.1226); Oorlogsorganisatiën, p.102
17. Supplement, p.39-40
18. Organized as a rifle company of a bicycle regiment (De reorganisatie van het wapen der cavalerie, p.436). Supplement, p.8
19. 3rd and 4th platoon detached to Brigade A. Molenaar, Luchtverdediging dl.2, p.679-680
20. Molenaar, Luchtverdediging dl.2, p.679-680
21. Oorlogsorganisatiën, p.116
22. Oorlogsorganisatiën, p.140
23. Minus 2 platoons; Oorlogsorganisatiën, p.139
24. Algemeene instructie versperringsdetachement “Ochten” (Nationaal Archief 2.13.45 - Inv.No.3214)
25. Algemeen Hoofdkwartier, Afd. Landmacht, Sectie Ie, No.10316 (AHK, 2 december 1939). Onderwerp: Detn. A.A.t. - Brigs A en B; Inspecteur der artillerie Nr.337G (‘s Gravenhage, 11 maart 1940). Onderwerp: formeren van 2 sectiën munitiewerkers; Opperbevelhebber van Land- en Zeemacht, Afd. Landmacht, Sectie Ie, No.3222A (AHK, 16 maart 1940). Onderwerp: uitbreiding Detn AAt - Brigs A en B (all in Nationaal Achief 2.13.70 - Inv.No.1226)
26. Attached according to: Veldleger en Oostfront Vesting Holland, p.4; composition: De verdediging van het Maas-Waalkanaal en de Over-Betuwe, p.1
27. Oorlogsorganisatiën, p.96-97 and Algemeen Hoofdkwartier, Afd. Landmacht, Sectie Ie, No.10194A (AHK, 12 december 1939). Onderwerp: organieke uitbreiding van de regimentsstaven der infanterie met een auto (Nationaal Archief 2.13.70 - Inv.No.1226)
28. Composition: De verdediging van het Maas-Waalkanaal en de Over-Betuwe, p.2
29. Oorlogsorganisatiën, p.98-100
30. Personnel strength: Oorlogsorganisatiën, p.100; Inspecteur der Infanterie Nr. 5556G/560 Personeel (‘s Gravenhage, 11 october 1939). Onderwerp: organieke versterking van de pag. compagnieën en de infanteriesectiën (Nationaal Archief 2.13.65 - Inv.No.68); number of lMG: Algemeen Hoofdkwartier Afdeeling Landmacht Sectie IIb No.1870 Geheim (AHK, 28 februari 1940). Onderwerp: mitrailleurs M.20 (Nationaal Archief 3.09.30 - Inv.No.3)
31. One platoon detached to 11 GB; personnel strength: Oorlogsorganisatiën, p.100; Inspecteur der Infanterie Nr. 5556G/560 Personeel (‘s Gravenhage, 11 october 1939). Onderwerp: organieke versterking van de pag. compagnieën en de infanteriesectiën (Nationaal Archief 2.13.65 - Inv.No.68); number of lMG: Algemeen Hoofdkwartier Afdeeling Landmacht Sectie IIb No.1870 Geheim (AHK, 28 februari 1940). Onderwerp: mitrailleurs M.20 (Nationaal Archief 3.09.30 - Inv.No.3)
32. One MG detached to 11 GB; Oorlogsorganisatiën, p.101
33. Oorlogsorganisatiën, p.98
34. Opperbevelhebber van Land- en Zeemacht, Afd. Landmacht, Sectie Ie, No.5121A (AHK, 16 april 1940). Onderwerp: nieuwe artillerie onderdelen (Nationaal Archief 2.13.70 - Inv.No.1226)
35. Samenstelling van een grensbataljon (Nationaal Archief 2.13.70 - Inv.No.1224); Opperbevelhebber van Land- en Zeemacht, Afd. Landmacht, sectie Ie, No.3798A (AHK, 3 april 1940). Onderwerp: oorlogsorganisatie pantserafweergeschut. (Nationaal Archief 2.13.70 - Inv.No.1226).
36. Composition: De verdediging van het Maas-Waalkanaal en de Over-Betuwe, p.2; personnel strength: Samenstelling van een grensbataljon (Nationaal Archief 2.13.70 - Inv.No.1224)
For the number of AT guns reference is made to the following after action reports:
- Verslag van kapitein N. Hogerland (2-11 G.B.) (Beneden Leeuwen, Juli 1940)
- Verklaring van vaandrig B.J. de With ('s Gravenhage, 28 October 1946)
37. Samenstelling van een grensbataljon (Nationaal Archief 2.13.70 - Inv.No.1224); Opperbevelhebber van Land- en Zeemacht, Afd. Landmacht, sectie Ie, No.3798A (AHK, 3 april 1940). Onderwerp: oorlogsorganisatie pantserafweergeschut. (Nationaal Archief 2.13.70 - Inv.No.1226).
38. One piece detached to I-26 RI; Samenstelling van een grensbataljon (Nationaal Archief 2.13.70 - Inv.No.1224); Opperbevelhebber van Land- en Zeemacht, Afd. Landmacht, sectie Ie, No.3798A (AHK, 3 april 1940). Onderwerp: oorlogsorganisatie pantserafweergeschut. (Nationaal Archief 2.13.70 - Inv.No.1226).
39. Personnel strength: Oorlogsorganisatiën, p.100; Inspecteur der Infanterie Nr. 5556G/560 Personeel (‘s Gravenhage, 11 october 1939). Onderwerp: organieke versterking van de pag. compagnieën en de infanteriesectiën (Nationaal Archief 2.13.65 - Inv.No.68); number of lMG: Algemeen Hoofdkwartier Afdeeling Landmacht Sectie IIb No.1870 Geheim (AHK, 28 februari 1940). Onderwerp: mitrailleurs M.20 (Nationaal Archief 3.09.30 - Inv.No.3)
40. Oorlogsorganisatiën, p.98
41. Oorlogsorganisatiën, p.101
42. Opperbevelhebber van Land- en Zeemacht, Afd. Landmacht, Sectie Ie, No.5121A (AHK, 16 april 1940). Onderwerp: nieuwe artillerie onderdelen (Nationaal Archief 2.13.70 - Inv.No.1226)
43. Commandant van het Veldleger sectie I.2 No.12 ZG (HKV, 8 januari 1940). Onderwerp: Reorganisatie strategische detachementen (Nationaal Archief 2.13.70 - Inv.No.1263). Personnel strength and armament: Gegevens omtrent grenswachtdetachementen, kustwachtdetachementen en het detachement voor den bewakingsdienst op het Bijlandsch kanaal and Kunstwerken waarvan de vernieling is voorbereid; gegevens omtrent dekkingsdetachementen 1e en 2e linie (both Nationaal Archief 2.13.70 - Inv.No.1323)
44. Supplement, p.50-51
45. Commandant Korps Politietroepen Litt. M/6 No.1139 Geheim (‘s Gravenhage, 28 september 1938). Onderwerp: personeel dat na mob. ter beschikking blijft (Nationaal Archief 2.13.70 - Inv.No.1261)
46. Molenaar, Luchtverdediging dl.2, p.1002.
47. Commandant van het Veldleger sectie I.2 No.12 ZG (HKV, 8 januari 1940). Onderwerp: Reorganisatie strategische detachementen (Nationaal Archief 2.13.70 - Inv.No.1263).