Brigade A
Brigade A

3-8 GB and 4-III-43 RI were formed from gd Gent, gd Beek and dd Nijmegen (spoorbrug en brug gewoon verkeer) on 1st February 194046.
The strenght of these strategic detachments was:
- gd Gent: 43 men, 2 lMG M.20;
- gd Beek: 89 men, 4 lMG M.20;
- dd Nijmegen: 88 men, 4 lMG M.20.

Notes
1. Composition: Veldleger en Oostfront Vesting Holland, p.554.
2. Oorlogsorganisatiën, p.175-176.
3. Oorlogsorganisatiën, p.177.
4. Composition: Oorlogsorganisatiën, p.96.
5. Oorlogsorganisatiën, p.96-97 and Algemeen Hoofdkwartier, Afd. Landmacht, Sectie Ie, No.10194A (AHK, 12 december 1939). Onderwerp: organieke uitbreiding van de regimentsstaven der infanterie met een auto (Nationaal Archief 2.13.70 - Inv.No.1226).
6. Oorlogsorganisatiën, p.98.
7. Oorlogsorganisatiën, p.98.
8. Armament: Veldleger en Oostfront Vesting Holland, p.554; personnel strength: Supplement, p.36 and Opperbevelhebber van Land- en Zeemacht, Afd. Landmacht, sectie Ie, No.3798A (AHK, 3 april 1940). Onderwerp: oorlogsorganisatie pantserafweergeschut. (Nationaal Archief 2.13.70 - Inv.No.1226).
9. Armament: Veldleger en Oostfront Vesting Holland, p.554; personnel strength: Oorlogsorganisatiën, p.98-101.
10. Personnel strength: Oorlogsorganiatiën, p.100; Inspecteur der Infanterie Nr. 5556G/560 Personeel (Ďs Gravenhage, 11 october 1939). Onderwerp: organieke versterking van de pag. compagnieën en de infanteriesectiën (Nationaal Archief 2.13.65 - Inv.No.68).
11. Composition: Oorlogsorganisatiën, p.96.
12. Oorlogsorganisatiën, p.96-97 and Algemeen Hoofdkwartier, Afd. Landmacht, Sectie Ie, No.10194A (AHK, 12 december 1939). Onderwerp: organieke uitbreiding van de regimentsstaven der infanterie met een auto (Nationaal Archief 2.13.70 - Inv.No.1226).
13. Oorlogsorganisatiën, p.98.
14. Oorlogsorganisatiën, p.98.
15. Armament: Veldleger en Oostfront Vesting Holland, p.554; personnel strength: Supplement, p.36 and Opperbevelhebber van Land- en Zeemacht, Afd. Landmacht, sectie Ie, No.3798A (AHK, 3 april 1940). Onderwerp: oorlogsorganisatie pantserafweergeschut. (Nationaal Archief 2.13.70 - Inv.No.1226).
16. Armament: Veldleger en Oostfront Vesting Holland, p.554; personnel strength: Oorlogsorganisatiën, p.98-101.
17. Personnel strength: Oorlogsorganiatiën, p.100; Inspecteur der Infanterie Nr. 5556G/560 Personeel (Ďs Gravenhage, 11 october 1939). Onderwerp: organieke versterking van de pag. compagnieën en de infanteriesectiën (Nationaal Archief 2.13.65 - Inv.No.68).
18. Armament: Veldleger en Oostfront Vesting Holland, p.554; personnel strength: Opperbevelhebber van Land- en Zeemacht, Afd. Landmacht, Sectie Ie No.1188A (AHK, 7 maart 1940). Onderwerp: oorlogsorganisatie (Nationaal Archief 2.13.70 -Inv.No.1226); Oorlogsorganisatiën, p.102.
19. Organized as a rifle company of a bicycle regiment (De reorganisatie van het wapen der cavalerie). Supplement, p.8.
20. III-19 RA attached to 22 RA according to Klingens, Paardenvolk, p.79.
21. OLZ Afdeeling Landmacht Ie No.957A (28 maart 1940). Onderwerp: nieuwe samenstelling 16, 17, 22 en 23 RA (Nationaal Archief 2.13.61 - Inv.No.856).
22. OLZ Afdeeling Landmacht Ie No.957A (28 maart 1940). Onderwerp: nieuwe samenstelling 16, 17, 22 en 23 RA (Nationaal Archief 2.13.61 - Inv.No.856).
23. Oorlogsorganisatiën, p.125-128.
24. OorlogsorganisatiŽn, p.125-128; Inspecteur der Artillerie, Nr.925G ('s Gravenhage, 30 mei 1939) (Nationaal Archief, 2.13.70 - Inv.No.1237).
25. W.F. van Iterson: Overzicht van het verloop der gebeurtenissen van 9 t/m 14 mei 1940 (report at http://www.grebbeberg.nl); Veldleger en Oostfront Vesting Holland, p.554.
26. Molenaar, Luchtverdediging dl.2, p.680.
27. Supplement, p.39-40.
28. Oorlogsorganisatiën, p.116.
29. Oorlogsorganisatiën, p.140.
30. Oorlogsorganisatiën, p.139.
31. Algemeen Hoofdkwartier, Afd. Landmacht, Sectie Ie, No.10316 (AHK, 2 december 1939). Onderwerp: Detn. A.A.t. - Brigs A en B; Inspecteur der artillerie Nr.337G (Ďs Gravenhage, 11 maart 1940). Onderwerp: formeren van 2 sectiën munitiewerkers; Opperbevelhebber van Land- en Zeemacht, Afd. Landmacht, Sectie Ie, No.3222A (AHK, 16 maart 1940). Onderwerp: uitbreiding Detn AAt - Brigs A en B (all in Nationaal Archief 2.13.70 - Inv.No.1226).
32. Attached to Brigade A according to: Veldleger en Oostfront Vesting Holland, p.554. Composition: De verdediging van het Maas-Waalkanaal en de Over-Betuwe, p.77.
33. Samenstelling van een grensbataljon (Nationaal Archief 2.13.70 - Inv.No.1224).
34. Samenstelling van een grensbataljon (Nationaal Archief 2.13.70 - Inv.No.1224).
35. Samenstelling van een grensbataljon (Nationaal Archief 2.13.70 - Inv.No.1224).
36. Samenstelling van een grensbataljon (Nationaal Archief 2.13.70 - Inv.No.1224).
37. Opperbevelhebber van Land- en Zeemacht, Afd. Landmacht, Sectie Ie, No.5121A (AHK, 16 april 1940). Onderwerp: nieuwe artillerie onderdelen (Nationaal Archief 2.13.70 - Inv.No.1226).
38. De verdediging van het Maas-Waalkanaal en de Over-Betuwe, p.79 and Algemeene Instructie voor den commandant van het versperringsdetachement Waal ter hoogte van Bemmel (Nationaal Archief 2.13.45 - Inv.No.3214).
39. OorlogsorganisatiŽn, p.98-100.
40. Personnel strength: OorlogsorganisatiŽn, p.100; Inspecteur der Infanterie Nr. 5556G/560 Personeel ('s Gravenhage, 11 october 1939). Onderwerp: organieke versterking van de pag. compagnieŽn en de infanteriesectiŽn (Nationaal Archief 2.13.65 - Inv.No.68); armament: Algemeen Hoofdkwartier, Afd. Landmacht, S.II. Overzicht van de bewapening van de Koninklijke Landmacht (Februari 1940). (Nationaal Archief 2.13.70 - Inv.No.1501).
41. Personnel strength: OorlogsorganisatiŽn, p.100-101; armament: Algemeen Hoofdkwartier, Afd. Landmacht, S.II. Overzicht van de bewapening van de Koninklijke Landmacht (Februari 1940). (Nationaal Archief 2.13.70 - Inv.No.1501).
42. Opperbevelhebber van Land- en Zeemacht, Afd. Landmacht, Sectie Ie, No.5121A (AHK, 16 april 1940). Onderwerp: nieuwe artillerie onderdelen (Nationaal Archief 2.13.70 - Inv.No.1226).
43. De verdediging van het Maas-Waalkanaal en de Over-Betuwe, p.80 and Algemeene instructie voor den commandant van het versperringsdetachement Neder-Rijn ter hoogte van Huissen (Nationaal Archief 2.13.45 - Inv.No.3214).
44. Commandant Korps Politietroepen Litt. M/6 No.1139 Geheim (Ďs Gravenhage, 28 september 1938). Onderwerp: personeel dat na mob. ter beschikking blijft (Nationaal Archief 2.13.70 - Inv.No.1261).
45. Bewakings- en Onderzoekingsdienst Bovenrivieren; attachment to TBO: Bosscher, Koninklijke Marine dl.1, p.396; ships assigned: Bosscher, Koninklijke Marine dl.1, p.490-491 and Von MŁnching, Schepen, p.159; personnel and gun strength for the ships: Von MŁnching, Schepen, p.65 and 159.
46. Opperbevelhebber van Land- en Zeemacht, Afd. Landmacht, Sectie Ie, No.2143A Geheim (AHK, 23 februari 1940). Onderwerp: reorganisatie strategische detachementen (Nationaal Archief 2.13.65 - Inv.No.109); Gegevens omtrent grenswachtdetachementen, kustwachtdetachementen en het detachement voor den bewakingsdienst op het Bijlandsch kanaal (Nationaal Archief 2.13.70 - Inv.No.1323); Kunstwerken waarvan de vernieling is voorbereid; gegevens omtrent dekkingsdetachementen 1e en 2e linie (Nationaal Archief 2.13.70 - Inv.No.1323).