Vak Weert - Peel Divisie
Sector Weert - Peel Division

The following companies had been formed from strategic detachments:
3-4 GB: gd Budel, gd Weert, gd Ittervoort and gd Kelpen;
3-17 GB: dd Roermond, dd Buggenum and gd St.Odiliënberg;
4-17 GB: dd Best spoor- en kunstweg, dd Eindhoven station and dd Hedel.
The 4th company of the 17th Grens Bataljon was mounted on bicycles, while one platoon of heavy machine guns had been detached from II-41 RI to 17 GB.

Notes
1. Composition: De verdediging van Noord-Limburg en Noord-Brabant, p.4.
2. Reinforcements: De verdediging van Noord-Limburg en Noord-Brabant, p.261.
3. Oorlogsorganisatiën, p.98-100.
4. Personnel strength: Oorlogsorganisatiën, p.100; Inspecteur der Infanterie Nr. 5556G/560 Personeel (‘s Gravenhage, 11 october 1939). Onderwerp: organieke versterking van de pag. compagnieën en de infanteriesectiën (Nationaal Archief 2.13.65 - Inv.No.68); number of lMGs: Algemeen Hoofdkwartier Afdeeling Landmacht Sectie IIb No.1870 Geheim (AHK, 28 februari 1940). Onderwerp: mitrailleurs M.20 (Nationaal Archief 3.09.30 - Inv.No.3).
5. Strategische veiligheid Zuid Commandant No.73G (Venlo, 28 september 1936). Opgave, gevraagd op bladzijde 2 (2e alinea) van het schrijven Chef van den Generalen staf, dd. 24 augustus 1936, No.3210 Geheim (Nationaal Archief 2.13.70 - Inv.No.1256); Oorlogsorganisatiën, p.100-101.
6. Composition: De verdediging van Noord-Limburg en Noord-Brabant, p.261; personnel strength: Samenstelling van een grensbataljon (Nationaal Archief 2.13.70 - Inv.No.1224).
7. Commandant van het IIIe Legerkorps, Sectie I-1, No.576G/’39 (St.K, 22 januari 1940). Onderwerp: Reorganisatie strat. detachementen (Nationaal Archief 2.13.70 - Inv.No.1263); Gegevens omtrent grenswachtdetachementen, kustwachtdetachementen en het detachement voor den bewakingsdienst op het Bijlandsch kanaal (Nationaal Archief 2.13.70 - Inv.No.1323); Kunstwerken waarvan de vernieling is voorbereid; gegevens omtrent dekkingsdetachementen 1e en 2e linie (Nationaal Archief 2.13.70 - Inv.No.1323).
8. Samenstelling van een grensbataljon (Nationaal Archief 2.13.70 - Inv.No.1224); Opperbevelhebber van Land- en Zeemacht, Afd. Landmacht, sectie Ie, No.3798A (AHK, 3 april 1940). Onderwerp: oorlogsorganisatie pantserafweergeschut. (Nationaal Archief 2.13.70 - Inv.No.1226).
9. Opperbevelhebber van Land- en Zeemacht, Afd. Landmacht, Sectie Ie, No.10175A (AHK, 23 december 1939). Onderwerp: indeeling geweren tp (Nationaal Archief 2.13.18.01 - Inv.No.849).
10. Composition: De verdediging van Noord-Limburg en Noord-Brabant, p.261.
11. Oorlogsorganisatiën, p.98-100.
12. Personnel strength: Oorlogsorganisatiën, p.100; Inspecteur der Infanterie Nr. 5556G/560 Personeel (‘s Gravenhage, 11 october 1939). Onderwerp: organieke versterking van de pag. compagnieën en de infanteriesectiën (Nationaal Archief 2.13.65 - Inv.No.68); number of lMGs: Algemeen Hoofdkwartier Afdeeling Landmacht Sectie IIb No.1870 Geheim (AHK, 28 februari 1940). Onderwerp: mitrailleurs M.20 (Nationaal Archief 3.09.30 - Inv.No.3).
13. One platoon had been detached to 17 GB. Armament and personnel strength: Strategische veiligheid Zuid Commandant No.73G (Venlo, 28 september 1936). Opgave, gevraagd op bladzijde 2 (2e alinea) van het schrijven Chef van den Generalen staf, dd. 24 augustus 1936, No.3210 Geheim (Nationaal Archief 2.13.70 - Inv.No.1256); Oorlogsorganisatiën, p.100-101.
14. Minus a platoon; Oorlogsorganisatiën, p.98.
15. Oorlogsorganisatiën, p.98.
16. Composition: De verdediging van Noord-Limburg en Noord-Brabant, p.27; armament: De verdediging van Noord-Limburg en Noord-Brabant, p.12; personnel strength: Samenstelling van een grensbataljon (Nationaal Archief 2.13.70 - Inv.No.1224).
17. Armament: De verdediging van Noord-Limburg en Noord-Brabant, p.12; personnel strength: Commandant van het IIIe Legerkorps, Sectie I-1, No.576G/’39 (St.K, 22 januari 1940). Onderwerp: Reorganisatie strat. detachementen (Nationaal Archief 2.13.70 - Inv.No.1263); Gegevens omtrent grenswachtdetachementen, kustwachtdetachementen en het detachement voor den bewakingsdienst op het Bijlandsch kanaal (Nationaal Archief 2.13.70 - Inv.No.1323); Kunstwerken waarvan de vernieling is voorbereid; gegevens omtrent dekkingsdetachementen 1e en 2e linie (Nationaal Archief 2.13.70 - Inv.No.1323).
18. Kunstwerken waarvan de vernieling is voorbereid; gegevens omtrent dekkingsdetachementen 1e en 2e linie (Nationaal Archief 2.13.70 - Inv.No.1323).
19. Armament and personnel strength: Strategische veiligheid Zuid Commandant No.73G (Venlo, 28 september 1936). Opgave, gevraagd op bladzijde 2 (2e alinea) van het schrijven Chef van den Generalen staf, dd. 24 augustus 1936, No.3210 Geheim (Nationaal Archief 2.13.70 - Inv.No.1256); Oorlogsorganisatiën, p.100-101.
20. Opperbevelhebber van Land- en Zeemacht, Afd. Landmacht, Sectie Ie, No.5121A (AHK, 16 april 1940). Onderwerp: nieuwe artillerie onderdelen (Nationaal Archief 2.13.70 - Inv.No.1226).
21. Inspecteur der artillerie, No. 22 Z.G. (‘s Gravenhage, 26 April 1940). Onderwerp: samenstelling 20 RA en 27e Afd. Artillerie (Nationaal Archief 2.13.70 - Inv.No.1238).
22. Oorlogsorganisatiën, p.50-51.
23. Commandant Korps Politietroepen Litt. M/6 No.1139 Geheim (‘s Gravenhage, 28 september 1938). Onderwerp: personeel dat na mob. ter beschikking blijft (Nationaal Archief 2.13.70 - Inv.No.1261); Departement van Defenseie Zeer Geheim Nr.194 (‘s Gravenhage, 5 October 1936). Onderwerp: Strategische oorlogs-grensbeveiliging (Nationaal Archief 2.13.70 - Inv.No.1257).
24. Minus detachement Buggenum; Commandant Korps Politietroepen Litt. M/6 No.1139 Geheim (‘s Gravenhage, 28 september 1938). Onderwerp: personeel dat na mob. ter beschikking blijft (Nationaal Archief 2.13.70 - Inv.No.1261).