Vak Schaijk - Peel Divisie
Sector Schaijk - Peel Division

During the mobilization, the 4-II-26 RI was formed from the strategic detachments dd Gennep, dd Grave and dd Ravenstein.

Notes
1. Composition: De verdediging van Noord-Limburg en Noord-Brabant, p.4
2. Oorlogsorganisatiën, p.96-97 and Algemeen Hoofdkwartier, Afd. Landmacht, Sectie Ie,
No.10194A (AHK, 12 december 1939). Onderwerp: organieke uitbreiding van de
regimentsstaven der infanterie met een auto (Nationaal Archief 2.13.70 - Inv.No.1226)
3. Reinforcements: De verdediging van Noord-Limburg en Noord-Brabant, p.240
4. Oorlogsorganisatiën, p.98-100
5. Personnel strength: Oorlogsorganisatiën, p.100; Inspecteur der Infanterie Nr. 5556G/560
Personeel (‘s Gravenhage, 11 october 1939). Onderwerp: organieke versterking van de pag.
compagnieën en de infanteriesectiën (Nationaal Archief 2.13.65 - Inv.No.68); number of lMGs: Algemeen
Hoofdkwartier Afdeeling Landmacht Sectie IIb No.1870 Geheim (AHK, 28 februari 1940).
Onderwerp: mitrailleurs M.20 (Nationaal Archief 3.09.30 - Inv.No.3).
6. Oorlogsorganisatiën, p.98
7. Oorlogsorganisatiën, p.98
8. Reinforcements: De verdediging van Noord-Limburg en Noord-Brabant, p.237; strenght:
Oorlogsorganisatiën, p.98-101
9. Personnel strength: Oorlogsorganisatiën, p.100; Inspecteur der Infanterie Nr. 5556G/560
Personeel (‘s Gravenhage, 11 october 1939). Onderwerp: organieke versterking van de pag.
compagnieën en de infanteriesectiën (Nationaal Archief 2.13.65 - Inv.No.68)
10. Personnel strength: Oorlogsorganisatiën, p.98-101; MG strength and attachment of 6-veld
battery: De verdediging van Noord-Limburg en Noord-Brabant, p.201
11. Personnel strength: Oorlogsorganisatiën, p.100; Inspecteur der Infanterie Nr. 5556G/560
Personeel (‘s Gravenhage, 11 october 1939). Onderwerp: organieke versterking van de pag.
compagnieën en de infanteriesectiën (Nationaal Archief 2.13.65 - Inv.No.68)
12. Personnel strength: Oorlogsorganisatiën, p.98-101; MG strength and attachment of 6-veld
battery: De verdediging van Noord-Limburg en Noord-Brabant, p.201
13. Personnel strength: Oorlogsorganisatiën, p.100; Inspecteur der Infanterie Nr. 5556G/560
Personeel (‘s Gravenhage, 11 october 1939). Onderwerp: organieke versterking van de pag.
compagnieën en de infanteriesectiën (Nationaal Archief 2.13.65 - Inv.No.68)
14. Personnel strength: Oorlogsorganisatiën, p.100; Inspecteur der Infanterie Nr. 5556G/560
Personeel (‘s Gravenhage, 11 october 1939). Onderwerp: organieke versterking van de pag.
compagnieën en de infanteriesectiën (Nationaal Archief 2.13.65 - Inv.No.68)
15. Composition and gun strength: De verdediging van Noord-Limburg en Noord-Brabant,
p.11 and 153; personnel strength: Oorlogsorganisatiën, p.98-101;
16. Personnel strength: Oorlogsorganisatiën, p.100; Inspecteur der Infanterie Nr. 5556G/560
Personeel (‘s Gravenhage, 11 october 1939). Onderwerp: organieke versterking van de pag.
compagnieën en de infanteriesectiën (Nationaal Archief 2.13.65 - Inv.No.68)
17. Commandant van het IIIe Legerkorps, Sectie I-1, No.576G/’39 (St.K, 22 januari 1940).
Onderwerp: Reorganisatie strat. detachementen (Nationaal Archief 2.13.70 - Inv.No.1263); Kunstwerken waarvan de
vernieling is voorbereid; gegevens omtrent dekkingsdetachementen 1e en 2e linie (Nationaal Archief
2.13.70 - Inv.No.1323)
18. Opperbevelhebber van Land- en Zeemacht, Afd. Landmacht, Sectie Ie, No.5121A (AHK,
16 april 1940). Onderwerp: nieuwe artillerie onderdelen (Nationaal Archief 2.13.70 - Inv.No.1226)
19. Inspecteur der artillerie, No. 22 Z.G. (‘s Gravenhage, 26 April 1940). Onderwerp:
samenstelling 20 RA en 27e Afd. Artillerie (Nationaal Archief 2.13.70 - Inv.No.1238)
20. Supplement, p.39-40
21. Supplement, p.39-40
22. Commandant Korps Politietroepen Litt. M/6 No.1139 Geheim (‘s Gravenhage, 28
september 1938). Onderwerp: personeel dat na mob. ter beschikking blijft (Nationaal Archief 2.13.70 -
Inv.No.1261)
23. Commandant Korps Politietroepen Litt. M/6 No.1139 Geheim (‘s Gravenhage, 28
september 1938). Onderwerp: personeel dat na mob. ter beschikking blijft (Nationaal Archief 2.13.70 -
Inv.No.1261); Commandant van het IIIe Legerkorps, Sectie I.1, No.1B (St.K, 19 januari
1940). (contains orders for the expansion of the detachements at Mook and Gennep; Nationaal Archief 2.13.70 - Inv.No.1263).