Vak Erp - Peel Divisie
Sector Erp - Peel Division

3-15 GB was formed during the mobilization period from the strategic detachments gd Well, dd Sambeek, dd Mook and gd Mook.

Notes
1. Composition: De verdediging van Noord-Limburg en Noord-Brabant, p.4
2. Oorlogsorganisatiën, p.96-97 and Algemeen Hoofdkwartier, Afd. Landmacht, Sectie Ie,
No.10194A (AHK, 12 december 1939). Onderwerp: organieke uitbreiding van de
regimentsstaven der infanterie met een auto (Nationaal Archief 2.13.70 - Inv.No.1226)
3. Reinforced with 2nd Battery 6-veld according to De verdediging van Noord-Limburg en
Noord-Brabant, p.241
4. Oorlogsorganisatiën, p.98-100
5. Oorlogsorganisatiën, p.100; Inspecteur der Infanterie Nr. 5556G/560 Personeel (‘s
Gravenhage, 11 october 1939). Onderwerp: organieke versterking van de pag. compagnieën
en de infanteriesectiën (Nationaal Archief 2.13.65 - Inv.No.68)
6. Oorlogsorganisatiën, p.100-101
7. Oorlogsorganisatiën, p.98
8. Reinforced with 17th Battery 6-veld according to De verdediging van Noord-Limburg en
Noord-Brabant, p.241
9. Oorlogsorganisatiën, p.98-100
10. Oorlogsorganisatiën, p.100; Inspecteur der Infanterie Nr. 5556G/560 Personeel (‘s
Gravenhage, 11 october 1939). Onderwerp: organieke versterking van de pag. compagnieën
en de infanteriesectiën (Nationaal Archief 2.13.65 - Inv.No.68)
11. Oorlogsorganisatiën, p.100-101
12. Oorlogsorganisatiën, p.98
13. Reinforced with 13th Battery 6-veld according to De verdediging van Noord-Limburg en
Noord-Brabant, p.241
14. Oorlogsorganisatiën, p.98-100
15. Oorlogsorganisatiën, p.100; Inspecteur der Infanterie Nr. 5556G/560 Personeel (‘s
Gravenhage, 11 october 1939). Onderwerp: organieke versterking van de pag. compagnieën
en de infanteriesectiën (Nationaal Archief 2.13.65 - Inv.No.68)
16. Oorlogsorganisatiën, p.100-101
17. Oorlogsorganisatiën, p.98
18. Armament and composition: De verdediging van Noord-Limburg en Noord-Brabant, p.11
and p.136; Samenstelling van een grensbataljon (Nationaal Archief 2.13.70 - Inv.No.1224)
19. Commandant van het IIIe Legerkorps, Sectie I-1, No.576G/’39 (St.K, 22 januari 1940). Onderwerp:
Reorganisatie strat. detachementen (Nationaal Archief 2.13.70 - Inv.No.1263); Gegevens omtrent
grenswachtdetachementen, kustwachtdetachementen en het detachement voor den
bewakingsdienst op het Bijlandsch kanaal (Nationaal Archief 2.13.70 - Inv.No.1323); Kunstwerken
waarvan de vernieling is voorbereid; gegevens omtrent dekkingsdetachementen 1e en 2e linie
(Nationaal Archief 2.13.70 - Inv.No.1323)
20. Samenstelling van een grensbataljon (Nationaal Archief 2.13.70 - Inv.No.1224) and Opperbevelhebber
van Land- en Zeemacht, Afd. Landmacht, sectie Ie, No.3798A (AHK, 3 april 1940).
Onderwerp: oorlogsorganisatie pantserafweergeschut. (Nationaal Archief 2.13.70 - Inv.No.1226)
21. Oorlogsorganisatiën, p.101
22. Minus one MG; Oorlogsorganisatiën, p.101
23. Oorlogsorganisatiën, p.98
24. Opperbevelhebber van Land- en Zeemacht, Afd. Landmacht, Sectie Ie, No.5121A (AHK,
16 april 1940). Onderwerp: nieuwe artillerie onderdelen (Nationaal Archief 2.13.70 - Inv.No.1226)
25. Inspecteur der artillerie, No. 22 Z.G. (‘s Gravenhage, 26 April 1940). Onderwerp:
samenstelling 20 RA en 27e Afd. Artillerie (Nationaal Archief 2.13.70 - Inv.No.1238)
26. Supplement, p.39-40
27. Commandant Korps Politietroepen Litt. M/6 No.1139 Geheim (‘s Gravenhage, 28
september 1938). Onderwerp: personeel dat na mob. ter beschikking blijft (Nationaal Archief 2.13.70 -
Inv.No.1261)
28. Commandant Korps Politietroepen Litt. M/6 No.1139 Geheim (‘s Gravenhage, 28
september 1938). Onderwerp: personeel dat na mob. ter beschikking blijft (Nationaal Archief 2.13.70 -
Inv.No.1261) 1