Etappen- en Verkeersdienst
Logistical services

Terms and abbreviations
Afd. Artillerie Artillery Department
Afd. Geneeskundige Dienst Medical Service Department
Afd. Genie Engineers Department
Afd. Intendance Intendance department
Afd. Veterinaire Dienst Veterinary Department
AHK (Algemeen Hoofdkwartier) GHQ (General Headquarters)
BBT (Bataljon Bewakingstroepen) Security Battalion
Cenraal cantinebedrijf Central canteen service
Chirurgische ploegen Surgical teams
DCBT (Depot Compagnie Bewakingstroepen) Depot Security Company
Det. eindstations Detachements for eindstations
Det. KM (Detachement Koninklijke Marine) Detachment Royal Navy
Det. Ptr. (Detachement Politietroepen) Military Police detachment
Detn. ontluizingsinrichtingen Detachments for installations to remove lice
Detn. overnemen Veldleger gnk-inrichtingen Detachments for taking over medical installations of the Field Army
Detn. voor afvoerstations van gewonden en zieken   
Detachments for transfer stations for wounded and ill persons
Etappenautocompagnie Etappen transport company
Etappenbakkerijen Etappen bakeries
Etappencommando Etappen command
Etappendesinfectie-inrichting Etappendesinfection installation
Etappendirectie Etappen management
Etappenkoelinrichting Etappen cold store
Etappenmagazijn van kleeding Etappen warehouse for clothes
Etappenmagazijnen van hooi en stroo Etappen warehouses for hay and straw
Etappenmagazijnen van levensmiddelen en haver Etappen warehouses for food and oats
Etappenslachterij Etappen slaughterhouse
Gistbedrijf Yeast factory
Intendancetroepen Intendance troops
Laboratorium Laboratory
Militair Geneeskundige Afdeeling Military Medical Department
Munitiewerkers Ammunition Workers
Pakmiddelenmagazijn Warehouse for packings
RK (Rode Kruis) Red Cross
SBT (Schipbruggentrein) Ship Bridges Train
Spoorwegtroepen Railroad Troops
Vaartuigendepot Shipping depot
Veerdienst Ferry service
Vleeschwarenfabriek Factory for meats and sausages
VPT (Varende Pontontrein) Floating Pontoon Train
Wegentroepen Road Troops
Wegwerkers Road-men

Notes
1. Inleiding en algemeen overzicht, p.26
2. Oorlogsorganisatiën, p.11. An unknown number of railway station commanders should be added to the personnel strength.
3. De strijd om Rotterdam, p.234-235; Directeur van den Etappen- en Verkeersdienst No.1469 A.Z. Geheim ('s Gravenhage, 10 november 1939). Onderwerp: Reorganisatie Afdeeling Intendance (Nationaal Archief 2.13.70 - Inv.No.1755); Algemeen Hoofdkwartier Afd. Landmacht Sectie Ie No.9728A Geheim (AHK, 17 november 1939). Onderwerp: Reorganisatie van de afdeeling intendance der etappendirectie (Nationaal Archief 2.13.70 - Inv.No.1755).
4. De strijd om Rotterdam, p.234
5. De strijd om Rotterdam, p.234-235
6. De strijd om Rotterdam, p.234-235
7. Directeur van den Etappen- en Verkeersdienst No.1469 A.Z. Geheim ('s Gravenhage, 10 november 1939). Onderwerp: Reorganisatie Afdeeling Intendance (Nationaal Archief 2.13.70 - Inv.No.1755); Algemeen Hoofdkwartier Afd. Landmacht Sectie Ie No.9728A Geheim (AHK, 17 november 1939). Onderwerp: Reorganisatie van de afdeeling intendance der etappendirectie (Nationaal Archief 2.13.70 - Inv.No.1755).
8. De strijd om Rotterdam, p.234
9. De strijd om Rotterdam, p.234
10. De strijd om Rotterdam, p.234
11. Directeur van den Etappen- en Verkeersdienst No.1469 A.Z. Geheim ('s Gravenhage, 10 november 1939). Onderwerp: Reorganisatie Afdeeling Intendance (Nationaal Archief 2.13.70 - Inv.No.1755); Algemeen Hoofdkwartier Afd. Landmacht Sectie Ie No.9728A Geheim (AHK, 17 november 1939). Onderwerp: Reorganisatie van de afdeeling intendance der etappendirectie (Nationaal Archief 2.13.70 - Inv.No.1755).
12. De strijd om Rotterdam, p.234
13. De strijd om Rotterdam, p.234
14. Directeur van den Etappen- en Verkeersdienst No.1469 A.Z. Geheim ('s Gravenhage, 10 november 1939). Onderwerp: Reorganisatie Afdeeling Intendance (Nationaal Archief 2.13.70 - Inv.No.1755); Algemeen Hoofdkwartier Afd. Landmacht Sectie Ie No.9728A Geheim (AHK, 17 november 1939). Onderwerp: Reorganisatie van de afdeeling intendance der etappendirectie (Nationaal Archief 2.13.70 - Inv.No.1755).
15. Directeur van den Etappen- en Verkeersdienst No.1469 A.Z. Geheim ('s Gravenhage, 10 november 1939). Onderwerp: Reorganisatie Afdeeling Intendance (Nationaal Archief 2.13.70 - Inv.No.1755); Algemeen Hoofdkwartier Afd. Landmacht Sectie Ie No.9728A Geheim (AHK, 17 november 1939). Onderwerp: Reorganisatie van de afdeeling intendance der etappendirectie (Nationaal Archief 2.13.70 - Inv.No.1755).
16. De strijd om Rotterdam, p.234
17. De strijd om Rotterdam, p.234-235
18. De strijd om Rotterdam, p.234-235
19. De strijd om Rotterdam, p.234-235
20. Directeur van den Etappen- en Verkeersdienst No.1469 A.Z. Geheim ('s Gravenhage, 10 november 1939). Onderwerp: Reorganisatie Afdeeling Intendance (Nationaal Archief 2.13.70 - Inv.No.1755); Algemeen Hoofdkwartier Afd. Landmacht Sectie Ie No.9728A Geheim (AHK, 17 november 1939). Onderwerp: Reorganisatie van de afdeeling intendance der etappendirectie (Nationaal Archief 2.13.70 - Inv.No.1755).
21. Bijlage I van de mobilisatie-instructie voor den etappenarts. Samenstelling van de Afdeeling geneeskundige dienst van de Etappendirectie, bestaande uit de militair-geneeskundige afdeeling (1) en drie Roode-Kruiscompagnieën (2). (Nationaal Archief 2.13.70 - Inv.No.1722).
22. De strijd om Rotterdam, p.234
24. Oorlogsorganisatiën, p.18
25. Oorlogsorganisatiën, p.20
26. Oorlogsorganisatiën, p.21
27. Opperbevelhebber van Land- en Zeemacht, Afd. Landmacht, Sectie Ie No.2027A (AHK, 30 maart 1940). Onderwerp: Organisatie Bataljon Spoorwegtroepen (Nationaal Archief 2.13.70 - Inv.No.1226).
28. Opperbevelhebber van Land- en Zeemacht, Afd. Landmacht, Sectie Ie No.4526A (AHK, 12 april 1940). Onderwerp: organisatie bataljon wegentroepen (Nationaal Archief 2.13.70 - Inv.No.1226).
29. Oorlogsorganisatiën, p.24
30. Composition: Oorlogsorganisatiën, p.25
31. Oorlogsorganisatiën, p.25
32. Army personnel at 31 March 1940 numbered 491 men according to Vaartuigendepot Amsterdam Bureau Staf No.493 (Amsterdam, 1 April 1940). Onderwerp: Rapport mobilisatie gedurende maart 1940 (Nationaal Archief 2.13.70 - Inv.No.1801). Deducting 19 men for the staff leaves the number given for the company. Armament: Oorlogsorganisatiën, p.25
33. Vaartuigendepot Amsterdam Bureau Staf No.492 (Amsterdam, 1 April 1940). Onderwerp: Rapport mobilisatie gedurende maart 1940 (Nationaal Archief 2.13.70 - Inv.No.1801).
34. De strijd om Rotterdam, p.234
35. Oorlogsorganisatiën, p.28
36. Oorlogsorganisatiën, p.29; Commandant Schipbruggentrein No.196 (Dordrecht, 20 September 1939). Onderwerp: Schepen vaartuigendepot o.a. namen en complete bemanningen (Nationaal Archief 2.13.70 - Inv.No.1831)
37. Oorlogsorganisatiën, p.30-31; Booten- en Personeelopgave (Dordrecht, 12 September 1939). (Nationaal Archief 2.13.70 - Inv.No.1831).
38. Composition: West- en Noordfront Vesting Holland, p.69
39. Oorlogsorganisatiën, p.32
40. West- en Noordfront Vesting Holland, p.69
41. Inspecteur der Infanterie Nr.4926G/241 personeel ('s Gravenhage, 20 september 1939). Ondewerp: 1e Bataljon Bewakingstroepen (Nationaal Archief 2.13.70 - Inv.No.1224).
42. De strijd om Rotterdam, p.3 and p.234-235
43. De strijd om Rotterdam, p.3 and p.234-235; combined strength of 4th company and MG company was 208 men.
44. De strijd om en in de Vesting Holland, p.7