Vak Bakel - Peel Divisie
Sector Bakel - Peel Division

Five machine guns of I-41 RI had been detached to another unit, while one hMG of MC-III-26 RI had been detached to 2 GB.

Notes
1. Composition: De verdediging van Noord-Limburg en Noord-Brabant, p.4.
2. OorlogsorganisatiŽn, p.96-97 and Algemeen Hoofdkwartier, Afd. Landmacht, Sectie Ie, No.10194A (AHK, 12 december 1939). Onderwerp: organieke uitbreiding van de regimentsstaven der infanterie met een auto (Nationaal Archief 2.13.70 - Inv.No.1226).
3. Reinforcements: De verdediging van Noord-Limburg en Noord-Brabant, p.246.
4. OorlogsorganisatiŽn, p.98-100.
5. Personnel strength: OorlogsorganisatiŽn, p.100; Inspecteur der Infanterie Nr. 5556G/560 Personeel ('s Gravenhage, 11 october 1939). Onderwerp: organieke versterking van de pag. compagnieŽn en de infanteriesectiŽn (Nationaal Archief 2.13.65 - Inv.No.68); number of lMGs: Algemeen Hoofdkwartier Afdeeling Landmacht Sectie IIb No.1870 Geheim (AHK, 28 februari 1940). Onderwerp: mitrailleurs M.20 (Nationaal Archief 3.09.30 - Inv.No.3).
6. Personnel strength: OorlogsorganisatiŽn, p.100-101; armament: Algemeen Hoofdkwartier, Afd. Landmacht, S.II. Overzicht van de bewapening van de Koninklijke Landmacht (Februari 1940). Infanterie. (Nationaal Archief 2.13.70 - Inv.No.1501).
7. OorlogsorganisatiŽn, p.98.
8. Supplement, p.36 and Opperbevelhebber van Land- en Zeemacht, Afd. Landmacht, sectie Ie, No.3798A (AHK, 3 april 1940). Onderwerp: oorlogsorganisatie pantserafweergeschut. (Nationaal Archief 2.13.70 - Inv.No.1226).
9. OorlogsorganisatiŽn, p.98.
10. Reinforcements: De verdediging van Noord-Limburg en Noord-Brabant, p.246.
11. OorlogsorganisatiŽn, p.98-100.
12. Personnel strength: OorlogsorganisatiŽn, p.100; Inspecteur der Infanterie Nr. 5556G/560 Personeel ('s Gravenhage, 11 october 1939). Onderwerp: organieke versterking van de pag. compagnieŽn en de infanteriesectiŽn (Nationaal Archief 2.13.65 - Inv.No.68); number of lMGs: Algemeen Hoofdkwartier Afdeeling Landmacht Sectie IIb No.1870 Geheim (AHK, 28 februari 1940). Onderwerp: mitrailleurs M.20 (Nationaal Archief 3.09.30 - Inv.No.3).
13. Personnel strength: OorlogsorganisatiŽn, p.100-101; armament: Algemeen Hoofdkwartier, Afd. Landmacht, S.II. Overzicht van de bewapening van de Koninklijke Landmacht (Februari 1940). Infanterie. (Nationaal Archief 2.13.70 - Inv.No.1501).
14. Bijlage behoorende bij schrijven Chef van den Generalen Staf dd. 24 nov. 1936 No.3386 Geheim. Samenstelling van de 6 SectiŽn 6 veld voor het Peeldetachement (Nationaal Archief 2.13.70 - Inv.No.1425).
15. Supplement, p.36 and Opperbevelhebber van Land- en Zeemacht, Afd. Landmacht, sectie Ie, No.3798A (AHK, 3 april 1940). Onderwerp: oorlogsorganisatie pantserafweergeschut. (Nationaal Archief 2.13.70 - Inv.No.1226).
16. OorlogsorganisatiŽn, p.98.
17. Opperbevelhebber van Land- en Zeemacht, Afd. Landmacht, Sectie Ie, No.10175A (AHK, 23 december 1939). Onderwerp: indeeling geweren tp (Nationaal Archief 2.13.18.01 - Inv.No.849).
18. Reinforcements: De verdediging van Noord-Limburg en Noord-Brabant, p.246.
19. OorlogsorganisatiŽn, p.98-100.
20. Personnel strength: OorlogsorganisatiŽn, p.100; Inspecteur der Infanterie Nr. 5556G/560 Personeel ('s Gravenhage, 11 october 1939). Onderwerp: organieke versterking van de pag. compagnieŽn en de infanteriesectiŽn (Nationaal Archief 2.13.65 - Inv.No.68); number of lMGs: Algemeen Hoofdkwartier Afdeeling Landmacht Sectie IIb No.1870 Geheim (AHK, 28 februari 1940). Onderwerp: mitrailleurs M.20 (Nationaal Archief 3.09.30 - Inv.No.3).
21. Personnel strength: OorlogsorganisatiŽn, p.100-101; armament: Algemeen Hoofdkwartier, Afd. Landmacht, S.II. Overzicht van de bewapening van de Koninklijke Landmacht (Februari 1940). Infanterie. (Nationaal Archief 2.13.70 - Inv.No.1501).
22. OorlogsorganisatiŽn, p.65.
23. Supplement, p.36 and Opperbevelhebber van Land- en Zeemacht, Afd. Landmacht, sectie Ie, No.3798A (AHK, 3 april 1940). Onderwerp: oorlogsorganisatie pantserafweergeschut. (Nationaal Archief 2.13.70 - Inv.No.1226). Unit identification: Koninklijke Brigade "Prinses Irene". Rapport krijgsverrichtingen 10-14 mei 1940, geschreven door Lt.2 B.H. Reintjes (Nationaal Archief 2.13.70 - 1097) and Inspecteur der Infanterie, Afd. Opleiding en Oefeningen, No.139G ('s Gravenhage, 28 maart 1940). Onderwerp: te formeeren pag. eenheden voor geval van nood (Nationaal Archief 2.13.65 - Inf.No.82).
24. Reinforcements: De verdediging van Noord-Limburg en Noord-Brabant, p.133; armament: De verdediging van Noord-Limburg en Noord-Brabant, p.12.
25. OorlogsorganisatiŽn, p.98-100.
26. Personnel strength: OorlogsorganisatiŽn, p.100; Inspecteur der Infanterie Nr. 5556G/560 Personeel ('s Gravenhage, 11 october 1939). Onderwerp: organieke versterking van de pag. compagnieŽn en de infanteriesectiŽn (Nationaal Archief 2.13.65 - Inv.No.68).
27. Minus two platoons (one of these platoons minus one hMG). Personnel strength: OorlogsorganisatiŽn, p.100-101; gun strength: De verdediging van Noord-Limburg en Noord-Brabant, p.12 and 133.
28. OorlogsorganisatiŽn, p.98.
29. OorlogsorganisatiŽn, p.98.
30. Opperbevelhebber van Land- en Zeemacht, Afd. Landmacht, Sectie Ie, No.5121A (AHK, 16 april 1940). Onderwerp: nieuwe artillerie onderdelen (Nationaal Archief 2.13.70 - Inv.No.1226).
31. Reinforcements: De verdediging van Noord-Limburg en Noord-Brabant, p.117.
32. OorlogsorganisatiŽn, p.98-100.
33. Armament: De verdediging van Noord-Limburg en Noord-Brabant, p.12 and 117; personnel strength: OorlogsorganisatiŽn, p.100; Inspecteur der Infanterie Nr. 5556G/560 Personeel ('s Gravenhage, 11 october 1939). Onderwerp: organieke versterking van de pag. compagnieŽn en de infanteriesectiŽn (Nationaal Archief 2.13.65 - Inv.No.68).
34. One hMG detached to 2 Grensbataljon. Personnel strength: OorlogsorganisatiŽn, p.100-101; armament: De verdediging van Noord-Limburg en Noord-Brabant, p.12 and 117.
35. Opperbevelhebber van Land- en Zeemacht, Afd. Landmacht, Sectie Ie, No.5121A (AHK, 16 april 1940). Onderwerp: nieuwe artillerie onderdelen (Nationaal Archief 2.13.70 - Inv.No.1226).
36. OorlogsorganisatiŽn, p.50-51.
37. Commandant Korps Politietroepen Litt. M/6 No.1139 Geheim ('s Gravenhage, 28 september 1938). Onderwerp: personeel dat na mob. ter beschikking blijft (Nationaal Archief 2.13.70 - Inv.No.1261).
38. Commandant Korps Politietroepen Litt. M/6 No.1139 Geheim ('s Gravenhage, 28 september 1938). Onderwerp: personeel dat na mob. ter beschikking blijft (Nationaal Archief 2.13.70 - Inv.No.1261).