Vak Asten - Peel Divisie
Sector Asten - Peel Division

Two companies of 2 GB had been formed from strategic detachments:
3-2 GB: gd/dd Venlo and gd/dd Baarlo;
4-2 GB: dd Tilburg kanaal, dd Tilburg station, dd 's Hertogenbosch.
The 4th company of the 2nd Grens Bataljon was mounted on bicycles.

Notes
1. Composition: De verdediging van Noord-Limburg en Noord-Brabant, p.4.
2. OorlogsorganisatiŽn, p.96-97 and Algemeen Hoofdkwartier, Afd. Landmacht, Sectie Ie, No.10194A (AHK, 12 december 1939). Onderwerp: organieke uitbreiding van de regimentsstaven der infanterie met een auto (Nationaal Archief 2.13.70 - Inv.No.1226).
3. Reinforcements: De verdediging van Noord-Limburg en Noord-Brabant, p.251.
4. OorlogsorganisatiŽn, p.98-100.
5. Personnel strength: OorlogsorganisatiŽn, p.100; Inspecteur der Infanterie Nr. 5556G/560 Personeel (Ďs Gravenhage, 11 october 1939). Onderwerp: organieke versterking van de pag. compagnieŽn en de infanteriesectiŽn (Nationaal Archief 2.13.65 - Inv.No.68); armament: Algemeen Hoofdkwartier, Afd. Landmacht, S.II. Overzicht van de bewapening van de Koninklijke Landmacht (Februari 1940). Infanterie. (Nationaal Archief 2.13.70 - Inv.No.1501).
6. Personnel strength: OorlogsorganisatiŽn, p.100-101; armament: Algemeen Hoofdkwartier, Afd. Landmacht, S.II. Overzicht van de bewapening van de Koninklijke Landmacht (Februari 1940). Infanterie. (Nationaal Archief 2.13.70 - Inv.No.1501).
7. Personnel strength: OorlogsorganisatiŽn, p.100; Inspecteur der Infanterie Nr. 5556G/560 Personeel (Ďs Gravenhage, 11 october 1939). Onderwerp: organieke versterking van de pag. compagnieŽn en de infanteriesectiŽn (Nationaal Archief 2.13.65 - Inv.No.68); armament: Algemeen Hoofdkwartier, Afd. Landmacht, S.II. Overzicht van de bewapening van de Koninklijke Landmacht (Februari 1940). Infanterie. (Nationaal Archief 2.13.70 - Inv.No.1501).
8. Minus a platoon; OorlogsorganisatiŽn, p.98.
9. One gun detached to III-30 RI; personnel strength: Bijlage behoorende bij schrijven Chef van den Generalen Staf dd. 24 Nov. 1936 No.3386 Geheim. Samenstelling van de 6 SectiŽn 6 veld voor het Peeldetachement (Nationaal Archief 2.13.70 - Inv.No.1425).
10. De verdediging van Noord-Limburg en Noord-Brabant, p.253.
11. Reinforcements: De verdediging van Noord-Limburg en Noord-Brabant, p.251.
12. OorlogsorganisatiŽn, p.98-100.
13. Personnel strength: OorlogsorganisatiŽn, p.100; Inspecteur der Infanterie Nr. 5556G/560 Personeel (Ďs Gravenhage, 11 october 1939). Onderwerp: organieke versterking van de pag. compagnieŽn en de infanteriesectiŽn (Nationaal Archief 2.13.65 - Inv.No.68); armament: Algemeen Hoofdkwartier, Afd. Landmacht, S.II. Overzicht van de bewapening van de Koninklijke Landmacht (Februari 1940). Infanterie. (Nationaal Archief 2.13.70 - Inv.No.1501).
14. Personnel strength: OorlogsorganisatiŽn, p.100-101; armament: Algemeen Hoofdkwartier, Afd. Landmacht, S.II. Overzicht van de bewapening van de Koninklijke Landmacht (Februari 1940). Infanterie. (Nationaal Archief 2.13.70 - Inv.No.1501).
15. OorlogsorganisatiŽn, p.98.
16. Personnel strength: Bijlage behoorende bij schrijven Chef van den Generalen Staf dd. 24 Nov. 1936 No.3386 Geheim. Samenstelling van de 6 SectiŽn 6 veld voor het Peeldetachement (Nationaal Archief 2.13.70 - Inv.No.1425).
17. OorlogsorganisatiŽn, p.98.
18. Armament and composition: De verdediging van Noord-Limburg en Noord-Brabant, p.11 and p.89; Samenstelling van een grensbataljon (Nationaal Archief 2.13.70 - Inv.No.1224).
19. Commandant van het IIIe Legerkorps, Sectie I-1, No.576G/í39 (St.K, 22 januari 1940). Onderwerp: Reorganisatie strat. detachementen (Nationaal Archief 2.13.70 - Inv.No.1263); Gegevens omtrent grenswachtdetachementen, kustwachtdetachementen en het detachement voor den bewakingsdienst op het Bijlandsch kanaal (Nationaal Archief 2.13.70 - Inv.No.1323).
20. Commandant van het IIIe Legerkorps, Sectie I-1, No.576G/í39 (St.K, 22 januari 1940). Onderwerp: Reorganisatie strat. detachementen (Nationaal Archief 2.13.70 - Inv.No.1263); Kunstwerken waarvan de vernieling is voorbereid; gegevens omtrent dekkingsdetachementen 1e en 2e linie (Nationaal Archief 2.13.70 - Inv.No.1323).
21. Unit identification: De verdediging van Noord-Limburg en Noord-Brabant, p.117; personnel strength: OorlogsorganisatiŽn, p.101.
22. Opperbevelhebber van Land- en Zeemacht, Afd. Landmacht, Sectie Ie, No.5121A (AHK, 16 april 1940). Onderwerp: nieuwe artillerie onderdelen (Nationaal Archief 2.13.70 - Inv.No.1226).
23. Reinforcements: De verdediging van Noord-Limburg en Noord-Brabant, p.69; armament: De verdediging van Noord-Limburg en Noord-Brabant, p.12.
24. OorlogsorganisatiŽn, p.98-100.
25. Armament: De verdediging van Noord-Limburg en Noord-Brabant, p.12; personnel strength: OorlogsorganisatiŽn, p.100; Inspecteur der Infanterie Nr. 5556G/560 Personeel (Ďs Gravenhage, 11 october 1939). Onderwerp: organieke versterking van de pag. compagnieŽn en de infanteriesectiŽn (Nationaal Archief 2.13.65 - Inv.No.68). 26. Personnel strength: OorlogsorganisatiŽn, p.100-101; armament: Algemeen Hoofdkwartier, Afd. Landmacht, S.II. Overzicht van de bewapening van de Koninklijke Landmacht (Februari 1940). Infanterie. (Nationaal Archief 2.13.70 - Inv.No.1501).
27. Inspecteur der Infanterie, Afd. Opleiding en oefeningen, No.139G (Ďs Gravenhage, 28 maart 1940). Onderwerp: Te formeeren pag. eenheden voor geval van nood (Nationaal Archief 2.13.65 - Inv.No.82); Supplement, p.36 and Opperbevelhebber van Land- en Zeemacht, Afd. Landmacht, sectie Ie, No.3798A (AHK, 3 april 1940). Onderwerp: oorlogsorganisatie pantserafweergeschut (Nationaal Archief 2.13.70 - Inv.No.1226).
28. Opperbevelhebber van Land- en Zeemacht, Afd. Landmacht, Sectie Ie, No.5121A (AHK, 16 april 1940). Onderwerp: nieuwe artillerie onderdelen (Nationaal Archief 2.13.70 - Inv.No.1226).
29. Supplement, p.50-51.
30. Commandant Korps Politietroepen Litt. M/6 No.1139 Geheim (Ďs Gravenhage, 28 september 1938). Onderwerp: personeel dat na mob. ter beschikking blijft (Nationaal Archief 2.13.70 - Inv.No.1261).
31. Commandant Korps Politietroepen Litt. M/6 No.1139 Geheim (Ďs Gravenhage, 28 september 1938). Onderwerp: personeel dat na mob. ter beschikking blijft (Nationaal Archief 2.13.70 - Inv.No.1261); Commandant van het IIIe Legerkorps, Sectie I.1, No.1B (St.K, 19 januari 1940) (Nationaal Archief 2.13.70 - Inv.No.1263).
32. Commandant Korps Politietroepen Litt. M/6 No.1139 Geheim (Ďs Gravenhage, 28 september 1938). Onderwerp: personeel dat na mob. ter beschikking blijft (Nationaal Archief 2.13.70 - Inv.No.1261); Commandant van het IIIe Legerkorps, Sectie I.1, No.1B (St.K, 19 januari 1940) (Nationaal Archief 2.13.70 - Inv.No.1263).